Samen voor gezond

Magazine

Cees Vermeer: "Weten is nog geen doen"
interview

Dit is echt het moment om aan preventie te gaan werken

Nieuwe directeur publieke gezondheid Cees Vermeer

“Dit is echt het moment om aan preventie te gaan werken”

Van inwerken was geen sprake, toen Cees Vermeer in september 2020 als directeur aan de slag ging bij de DGJ ZHZ. Het aantal coronabesmettingen steeg razendsnel en vereiste crisismanagement. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Inmiddels kijkt Cees vooruit naar de tweede helft van 2021. “Hopelijk kunnen we dan een stap zetten naar lokale preventieakkoorden.”

Intensief samenwerken, met het besef dat goed bestuur de gelijke kansen van mensen kan vergroten: vanuit die insteek heeft Cees Vermeer in zijn werk altijd gekozen voor functies in het openbaar bestuur. De geboren Dordtenaar studeerde bestuurskunde, koos uitsluitend voor banen bij de overheid en noemt zichzelf een echte ‘overheidsman’. “In mijn werk gaat het om de inwoners, die betrokkenheid bij het echte leven van mensen is altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest…

Lees verder
Paul van Hattem: "Preventie heeft de wind mee"
Column

Wandelwoede

Voor mijn huis spelen zich de afgelopen maanden bijzondere taferelen af. Hordes warm aangeklede wandelaars passeren elke dag ons raam. Van ‘s-ochtends vroeg tot ‘s-avonds laat. En niet zomaar ‘zondagse’ wandelaars, rustig kuierend met de hele familie langs de altijd prachtige rivier de Merwede die elk moment van de dag weer iets van haar schoonheid laat zien. Nee, we hebben hier te maken met fanatiekelingen, die in een woest tempo, als ware het een race, aan ons voorbij trekken. Nietsontziend, voorzien van de beste wandelmaterialen en nieuw aangeschafte sportieve outfits, wandelen ze alsof hun leven ervan af hangt.

En misschien is dat ook wel zo. Deze nieuwe wandelwoede is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen geraakt, dat een gezonde leefstijl met voldoende dagelijkse beweging cruciaal is voor meer gezonde levensjaren. Het rondwarende virus heeft die bewustwording in een stroomversnelling gebracht. Nog eens versterkt door het feit, dat wij in de verschillende, meer of minder intelligente, lockdowns snakken naar een beetje frisse buitenlucht, na vele uren uitzichtloos turen naar een beeldschermpje.

Waar wij als GGD de afgelopen jaren de boodschap van de heilzame werking voor meer bewegen en gezond eten met veel energie en enthousiasme uitdroegen in een niet altijd even gunstig klimaat, waarbij het verwijt van paternalisme altijd op de loer lag en ons vrijheidslievende land het (terecht) zelf wel uitmaakte hoe het eigen leven ingericht zou moeten worden, is er nu een tegenovergestelde beweging in gang gezet.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Myriam van Dijk
Miranda Janssen: "Gedragsverandering realiseer je niet zo maar"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Gezonde leefstijl

GLI regio-akkoord:

Katalysator voor gezonde leefstijl

De regio ZHZ kent diverse gemeentelijke programma’s gericht op het stimuleren van gezonde leefstijl. Wat als we die programma’s bundelen, combineren met een Gecombineerde Leefstijlinterventie en zo een effectieve totaalaanpak realiseren? Die visie vormt de basis van het GLI regio-akkoord dat in 2020 tot stand kwam. “Dankzij deze stevige structuur kunnen we elkaars expertise en ervaringen optimaal benutten.”

“Wie te zwaar is, heeft het zwaar”

De landelijke cijfers liegen er niet om: zo’n 60% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en last van chronische aandoeningen. Welke impact dat op kwaliteit van leven én zorgkosten heeft, laat zich raden. “De noodzaak van een gezonde leefstijl, resulterend in een sterk immuunsysteem, heeft zich vooral het afgelopen jaar opnieuw bewezen,” zegt Miranda Janssen, leefstijlcoach en manager van leefstijlcentrum Your Health Spot (YHS). “Het belang van gezond leven is ook de reden dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is opgenomen in de basisverzekering. Bij dit programma worden patiënten met een BMI > 30 of > 25 met co-morbiditeit – na verwijzing door de huisarts – intensief begeleid door leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten.

Lees verder
Annelies Nijhuis: "Mentale gezondheid kern van preventie"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

verdient meer aandacht

Zeker in het afgelopen jaar is weer duidelijk geworden dat mentale gezondheid aandacht verdient. Daarom is de Dienst Gezondheid & Jeugd het ‘platform mentale gezondheid’ gestart, met een organisatiebreed expertiseteam. Het doel is regionaal kennis te delen, contacten te ontsluiten en netwerken mogelijk te maken. “Mentale gezondheid of veerkracht worden nog niet vanzelfsprekend genoemd wanneer het over preventie en gezondheid gaat.”

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. De meeste zorgen zijn er over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Bij die groep kwamen in het afgelopen jaar dan ook meer stress- en depressieklachten voor. Maar ook volwassenen lopen risico. De impact van stress en werkeloosheid is groot. Het platform mentale gezondheid van de GGD ZHZ bundelt en ontsluit informatie over zorg, ondersteuning en preventie.

“De impact van stress en werkeloosheid is groot”

Mentale gezondheid essentieel in preventie

“De coronacrisis heeft het belang van het ontwikkelen van een gezonde leefstijl weer goed duidelijk gemaakt”, aldus beleidsadviseur Annelies Nijhuis…

Lees verder

Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Myriam van Dijk
Susan van Oostrom: "Betrouwbare lokale informatie op één plek"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Gezond opgroeien

Kansrijke start

voor Dordtse schapenkopjes

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Op de nieuwe website www.schapenkopjes.nl vinden kwetsbare (aanstaande) jonge ouders én zorg-/hulpverleners alle informatie over het (vrijwillige) aanbod aan ondersteuning en activiteiten in Dordrecht. Hoe een volkslegende het begrip ‘kansrijke start’ een passend nieuw gezicht geeft.

“Heel veel mensen zoeken op internet naar informatie over zwangerschap en ouderschap, maar de vraag is of alle informatie even betrouwbaar is,” vertelt Susan van Oostrom – van der Meijden, senior beleidsadviseur Jeugd & Publieke Gezondheid van de gemeente Dordrecht. “En hoe weet je of je voor een bepaalde dienst of zorg ook in Dordrecht terecht kunt? Niet elke gemeente heeft dezelfde programma’s. Op veel sites ontbreekt dikwijls de koppeling met onze lokale dienstverlening en initiatieven.

In onze lokale coalitie Kansrijke Start hadden we dan ook al een tijdje de behoefte aan een betrouwbare website, die op beknopte wijze belangrijke en betrouwbare informatie biedt over de eerste levensfase van een kind. Maar ook een website die verwijst naar alle beschikbare zorg- en hulpverleners in de gemeente. Dat is niet alleen interessant voor aanstaande ouders en jonge ouders, maar eveneens voor de professionals voor wie het totale lokale aanbod lang niet altijd volledig inzichtelijk is. De nieuwe website www.schapenkopjes.nl, die in november vorig jaar gelanceerd is, voorziet uitstekend in die behoefte.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Programmamanager Arne Mellaard
Arne Mellaard en Ester de Jonge onderzoeken beiden de impact van gezondheidsverschillen
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Onderzoek

Gezondheidsverschillen

belangrijk thema in kennisprogramma

In 2020 is een nieuw vierjarig kennisprogramma gestart bij de Dienst Gezondheid & Jeugd. Gezondheidsverschillen waren al een belangrijk thema, en zijn nu nog belangrijker geworden. “We willen daarin beter presteren, met interventies die echt aansluiten bij de behoeften van mensen.”

Op een vernieuwende manier onderzoek doen en interventies ontwikkelen, dat is de kern van het kennisprogramma. Zoals het inzetten van gegevens van de populaire app Strava, om te kijken welke bestaande infrastructuur lijkt uit te nodigen tot bewegen bij de sportieve inwoner. Of aan kinderen zelf vragen wat zij vinden van kinderobesitas. Het terugdringen van gezondheidsverschillen speelt bij de meeste onderzoeken een belangrijke rol. “Ongeveer 1 miljoen Nederlanders verkeren in omstandigheden waarbij ‘een gezonde keuze maken’ helemaal niet aan de orde is.” In 2020 zijn twee opvallende onderzoeken gestart die zich richten op gezondheidsverschillen.

Veldwerk in Krispijn

“Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn onacceptabel”, vindt GGD-programmamanager Arne Mellaard, die veldwerk doet waarbij hij zich letterlijk begeeft tussen buurtbewoners. “Krispijn is een van de wijken waar relatief veel mensen wonen die in een lagere sociaaleconomische positie verkeren. De ‘ervaren gezondheid’ is laag.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marjola Engel
Wieke Waanders: "Niet opleggen maar enthousiasmeren en faciliteren"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Rookvrij

ZHZ Rookvrij:

op weg naar meer rookvrije omgevingen

Via de publiekscampagne #ZHZrookvrij attendeerde de GGD Zuid-Holland Zuid eind vorig jaar de inwoners in de regio op het tekenen voor ‘hun’ sport- of speelplek op rookvrij.nl. De gemeente Zwijndrecht is blij met dit initiatief, vanuit de ambitie ‘Een gezonde basis voor iedereen’. “Waar mogelijk stimuleren we elk initiatief voor een rookvrije kindomgeving.”

Eén van de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord is een Rookvrije Generatie in 2040. “Het streven hierbij is dat er in 2040 geen kind meer rookt of begint met roken en dat minder dan 5 procent van de volwassenen rookt,” zegt Marjola Engel, adviseur publieke gezondheid bij de GGD ZHZ. “Daartoe moeten er meer rookvrije omgevingen komen, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien en ook niet in de verleiding komen om te roken. In het project ZHZ Rookvrij, onderdeel van ons regionale programma Samen voor Gezond, zetten we extra preventieve activiteiten in, zoals realisatie van rookvrije omgevingen voor kinderen. Hierbij werken we natuurlijk samen met gemeenten in onze regio, die we met advies en ondersteuning helpen aan gezondere leefomgevingen.”

 

“Alleen met een bordje ‘Niet roken’ kom je er niet”

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Gezond Thuis in coronatijd

Lees verder

Genotmiddelen gebruik onder jeugd ZHZ lager dan landelijk

Lees verder

Scholen toch tijd en ruimte voor gezond beleid

Lees verder

WE BREIDEN HET MAGAZINE UIT!

Lees verder

Nationale valpreventie week in de regio

Lees verder

Goede resultaten Nu niet zwanger

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

LinkedIn
dienstgezondheidjeugd.nl

Nieuw in Dordrecht: De sterrenaanpak

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ en SACHA tekst & pr
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: diverse fotografen

Vragen over deze uitgave?‪

gb@ggdzhz.nl

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.