Kort nieuws

Genotmiddelengebruik onder jeugd ZHZ

lager dan landelijk

De GGD ZHZ voerde, net als alle andere GGD’en in Nederland, in het najaar van 2019 de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Gemeenten in de regio ontvingen medio 2020 hun eigen gemeentecijfers.

Uit de resultaten blijkt dat het percentage leerlingen dat rookt, alcohol drinkt en wiet gebruikt in de regio lager ligt dan gemiddeld in Nederland. Zoete drankjes worden in ZHZ juist meer genuttigd. Verder blijkt uit het onderzoek dat, net als in de rest van het land, meisjes aanzienlijk vaker stress ervaren dan jongen

Op www.hoegezondiszhz.nl zijn de resultaten op gemeentelijk, regionaal-, en landelijk niveau te vinden.