Paul van Hattem: "Preventie heeft de wind mee"
Column

Wandelwoede

Voor mijn huis spelen zich de afgelopen maanden bijzondere taferelen af. Hordes warm aangeklede wandelaars passeren elke dag ons raam. Van ‘s-ochtends vroeg tot ‘s-avonds laat. En niet zomaar ‘zondagse’ wandelaars, rustig kuierend met de hele familie langs de altijd prachtige rivier de Merwede die elk moment van de dag weer iets van haar schoonheid laat zien. Nee, we hebben hier te maken met fanatiekelingen, die in een woest tempo, als ware het een race, aan ons voorbij trekken. Nietsontziend, voorzien van de beste wandelmaterialen en nieuw aangeschafte sportieve outfits, wandelen ze alsof hun leven ervan af hangt.

En misschien is dat ook wel zo. Deze nieuwe wandelwoede is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Steeds meer mensen zijn ervan doordrongen geraakt, dat een gezonde leefstijl met voldoende dagelijkse beweging cruciaal is voor meer gezonde levensjaren. Het rondwarende virus heeft die bewustwording in een stroomversnelling gebracht. Nog eens versterkt door het feit, dat wij in de verschillende, meer of minder intelligente, lockdowns snakken naar een beetje frisse buitenlucht, na vele uren uitzichtloos turen naar een beeldschermpje.

Waar wij als GGD de afgelopen jaren de boodschap van de heilzame werking voor meer bewegen en gezond eten met veel energie en enthousiasme uitdroegen in een niet altijd even gunstig klimaat, waarbij het verwijt van paternalisme altijd op de loer lag en ons vrijheidslievende land het (terecht) zelf wel uitmaakte hoe het eigen leven ingericht zou moeten worden, is er nu een tegenovergestelde beweging in gang gezet. We willen het zelf en zijn intrinsiek gemotiveerd om ons leven gezonder in te richten. Bewegen is leuk! Gezond eten is lekker! Het plezier spat ervan af. Wat misschien vroeger als verplichting werd ervaren of als een goede raad die ooit nog wel eens in praktijk zou kunnen worden gebracht, is voor velen geworden tot een onmisbaar onderdeel van de dag. Steeds meer mensen voegen bewust gezonde ingrediënten toe aan hun dagelijkse leven. Een gezonde leefstijl wordt misschien daarmee langzamerhand wel een nieuw verworven recht, onlosmakelijk verbonden aan het menselijke bestaan en net zo belangrijk als het hebben van een huis, sociale contacten, werk of een inkomen.

Preventie gericht op een gezonde leefstijl heeft dus de wind mee. En als GGD mogen we waarschijnlijk rekenen op steeds meer maatschappelijke steun om een gezond leven voor iedereen mogelijk te maken. Maar dan inderdaad wel voor iedereen. Want hoe je het ook wendt of keert, niet iedereen is gegrepen door de hierboven geschilderde, nieuwe gezondheidscultus. Niet iedereen heeft ook de kansen en mogelijkheden om een gezonde leefstijl in de praktijk te kunnen brengen. Daar hebben wij met elkaar nog een wereld te winnen. Zoals u kunt lezen in ons gloednieuwe nummer van ‘Samen voor gezond’, doen wij dat als GGD nooit alleen, maar samen met onze ketenpartners en samen met de mensen om wie het gaat. Dus de paden op de lanen in vooruit met flinke pas!

Paul van Hattem
Manager publieke gezondheid