Cees Vermeer: "Weten is nog geen doen"
interview

Dit is echt het moment om aan preventie te gaan werken

Nieuwe directeur publieke gezondheid Cees Vermeer

“Dit is echt het moment om aan preventie te gaan werken”

Van inwerken was geen sprake, toen Cees Vermeer in september 2020 als directeur aan de slag ging bij de DGJ ZHZ. Het aantal coronabesmettingen steeg razendsnel en vereiste crisismanagement. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Inmiddels kijkt Cees vooruit naar de tweede helft van 2021. “Hopelijk kunnen we dan een stap zetten naar lokale preventieakkoorden.”

Intensief samenwerken, met het besef dat goed bestuur de gelijke kansen van mensen kan vergroten: vanuit die insteek heeft Cees Vermeer in zijn werk altijd gekozen voor functies in het openbaar bestuur. De geboren Dordtenaar studeerde bestuurskunde, koos uitsluitend voor banen bij de overheid en noemt zichzelf een echte ‘overheidsman’. “In mijn werk gaat het om de inwoners, die betrokkenheid bij het echte leven van mensen is altijd mijn belangrijkste drijfveer geweest. Daarbij ben ik erg samenwerkingsgericht en vind ik crisismanagement een uitdaging, eigenschappen die goed van pas kwamen bij mijn nieuwe functie hier. In mijn eerste week waren er in de regio 150 coronabesmettingen, vier weken later was dat aantal gegroeid naar 2700. Zo’n crisis kun je alleen samen aan, door te vertrouwen op mensen om je heen en door te werken in een open cultuur waarin je elkaars kwaliteiten volop kunt benutten. En ja, dan is het wel een rare ervaring dat je veel collega’s eerst digitaal leert kennen voordat je ze persoonlijk ontmoet. Het stond de samenwerking gelukkig niet in de weg.”

550 and still counting
Was er in de afgelopen maanden nog wel ruimte voor andere aandachtspunten dan corona? “Te weinig, de crisis vereiste wekelijks vele overlegstructuren met diverse partijen. Daarnaast kregen we te maken met een enorme hoeveelheid bron- en contactonderzoeken, moesten er teststraten worden opgezet en de vaccinaties worden voorbereid. In negen maanden tijd is het aantal medewerkers bij de GGD verdubbeld van 250 naar meer dan 550 ‘and still counting’. Dat zegt wel iets.”

Raar dat je collega’s eerst digitaal leert kennen

Gezondheidsverschillen
In het licht van zo’n crisis wordt wel weer eens extra duidelijk hoe belangrijk gezondheidsverschillen zijn, merkt Cees op. Daar ligt in onze regio een opgave: het verschil in levensverwachting tussen mensen met een lagere of hogere sociaal-economische status is zeven jaar, het verschil in een goed ervaren gezondheid bedraagt zelfs 18 jaar, zo blijkt uit de meest recente Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM.

“Hoe je als mens getroffen wordt, heeft zeker te maken met de plek waar je wieg stond of de pech die je op je levenspad krijgt. Tegelijkertijd speelt de mate van fitheid een belangrijke rol en daarop heb je zelf een grote invloed. Ik denk dat corona aanleiding zal vormen tot blijvende aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie.”

Lokale preventieakkoorden
Daarbij kijkt Cees voorzichtig uit naar de tweede helft van 2021. Hoe denkt hij dat die periode eruit zal zien? “Dat is lastig te voorspellen, één en ander hangt mede af van de bereidheid tot vaccineren en de snelheid waarmee de vaccins beschikbaar komen. Ik hoop dat we later dit jaar een stap kunnen zetten naar lokale preventieakkoorden, voortvloeiend uit het Nationaal Preventieakkoord. Zo’n akkoord behelst vervolgens meer dan campagnes opstarten, want weten is nog geen doen. En dan komt weer die samenwerking om de hoek kijken. Als professionals moeten we gezamenlijk de inwoners van onze regio concreet helpen bij het vergroten van hun fitheid en verbeteren van ontplooiingskansen. Daarbij kunnen wij als dienst met kennis en landelijke netwerken een verschil maken. Als schakel in een keten kunnen wij ervoor zorgen dat de gemeenten in ons gebied goed gesteld staan voor hun opgave in het sociaal domein. Ik kijk ernaar uit om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”