Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Myriam van Dijk
Miranda Janssen: "Gedragsverandering realiseer je niet zo maar"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Gezonde leefstijl

GLI regio-akkoord:

Katalysator voor gezonde leefstijl

De regio ZHZ kent diverse gemeentelijke programma’s gericht op het stimuleren van gezonde leefstijl. Wat als we die programma’s bundelen, combineren met een Gecombineerde Leefstijlinterventie en zo een effectieve totaalaanpak realiseren? Die visie vormt de basis van het GLI regio-akkoord dat in 2020 tot stand kwam. “Dankzij deze stevige structuur kunnen we elkaars expertise en ervaringen optimaal benutten.”

De landelijke cijfers liegen er niet om: zo’n 60% van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en last van chronische aandoeningen. Welke impact dat op kwaliteit van leven én zorgkosten heeft, laat zich raden. “De noodzaak van een gezonde leefstijl, resulterend in een sterk immuunsysteem, heeft zich vooral het afgelopen jaar opnieuw bewezen,” zegt Miranda Janssen, leefstijlcoach en manager van leefstijlcentrum Your Health Spot (YHS). “Het belang van gezond leven is ook de reden dat de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is opgenomen in de basisverzekering. Bij dit programma worden patiënten met een BMI > 30 of > 25 met co-morbiditeit – na verwijzing door de huisarts – intensief begeleid door leefstijlcoaches, diëtisten en fysiotherapeuten. Het traject duurt 24 maanden, bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten en is pittig. Het vraagt van deelnemers een aanzienlijke tijdsinvestering en doorzettingsvermogen. Daarom start elk traject met een intakegesprek waarin de motivatie van de deelnemer uitvoerig wordt getoetst. Verwachtingsmanagement is belangrijk, gedragsverandering realiseer je niet zo maar.”

“Wie te zwaar is, heeft het zwaar”

Totaalaanpak

Om de slagingskans van een GLI te vergroten, is samenwerking tussen huisartsen, gemeenten en GGD’s wenselijk. Miranda: “Bij GLI-programma’s elders in Nederland resulteert zo’n samenwerking echt in een stroomversnelling, daar ontstaan mooie resultaten. Dat vormde voor onze regio een inspirerende gedachte.”
En dus is in 2020 hard gewerkt aan de totstandkoming van een regio-akkoord, waarbij ZGWA, HENZ, GGD, YHS en diverse gemeenten samen optrekken. “In dit regio-akkoord bundelen we onze ervaring en expertise, waarbij interventies lokaal worden georganiseerd en centraal door YHS worden gecoördineerd. Dat heeft veel voordelen. We kunnen samen bestaande programma’s inventariseren, beoordelen, optimaliseren, met elkaar verbinden en koppelen aan de GLI. Zo benutten we elkaars expertise en ervaringen optimaal, resulterend in een totaalaanpak die werkt!”

Speerpunt in Gorinchem

De gemeente Gorinchem is, naast Dordrecht, Zwijndrecht en Molenlanden, één van de voortrekkers van dit regio-akkoord. Theo den Braanker, beleidsadviseur Onderwijs en Volksgezondheid bij de gemeente, vertelt waarom een gezonde leefstijl een speerpunt vormt in Gorinchem’s integraal sociaal beleid. “Uit onderzoek blijkt dat 26,1% van onze inwoners zich niet gezond voelt, dat zegt wel iets over de noodzaak van ons speerpunt. Als gemeente willen we gezondheidsaspecten zoals voeding, beweging, gedrag en ontspanning stimuleren, dit regio-akkoord biedt daarvoor een stevige structuur. Belangrijk vind ik ook de verbinding die hierdoor ontstaat tussen het medisch en sociaal domein. Wij betrekken daar nadrukkelijk het begrip positieve gezondheid bij. Wie te zwaar is, heeft het zwaar, soms spelen er meerdere problemen die een gezonde leefstijl belemmeren. Zo’n bredere blik is dus essentieel. De bundeling van krachten geeft ons bovendien inspirerende prikkels van diverse kanten. Logisch dus dat het initiatief enthousiast in ons college onthaald is.”

“Zo’n brede blik is essentieel”

Meer dan fysiek

“Wij willen vooral inzetten op het bevorderen van de gezonde leefstijl, zonder dat het gemedicaliseerd wordt, juist vanuit positieve gezondheid”, vertelt Marjolein Moria, adviseur mens & samenleving bij de gemeente Molenlanden die ook een van de voortrekkers is van de GLI. “In Molenlanden zetten we al flink in op gezonde leefstijl, zoals met de Gezonde School-aanpak en trainingen gezonde leefstijl. En onze buurtsportcoaches van Giga Molenlanden zijn een begrip en heel actief. Zij hebben het Molenlands Sportakkoord van de grond gekregen met 97 ondertekenaars. En nu zetten we de volgende stap met het Molenlands Preventieakkoord. Er is kortom veel aandacht voor gezondheid in de brede zin van het woord, dat is fantastisch om te merken. Daar kunnen we vanuit de GLI een extra stimulans aan geven. Samen optrekken is heel belangrijk, om elkaar te versterken, motiveren en stimuleren en van elkaar te leren. Een gezonde leefstijl is iets wat we al onze inwoners gunnen. En dat is zoveel meer dan alleen fysiek.”

Steen in de vijver

Het regio-akkoord is ingegaan op 1 januari dit jaar, maar door de lockdown heeft de start van de GLI-groepen vertraging opgelopen. Naar verwachting beginnen de eerste deelnemers medio februari of begin maart. Theo: “Na een positieve aanloopperiode in 2020, waarin alle partijen hun rol goed hebben gepakt, ben ik blij dat we straks echt gaan starten. Dat wordt hopelijk een steen in de vijver die veel beweging zal veroorzaken.”
Miranda deelt die verwachting: “Dankzij dit regio-akkoord hanteren we in een groot deel van Zuid-Holland Zuid een uniforme aanpak. Zo kunnen we mensen met overgewicht nog gerichter helpen aan een blijvend gezondere leefstijl.”

Meer informatie: www.gli-zuidhollandzuid.nl

Unieke samenwerking
Het GLI regio-akkoord, een unieke samenwerking tussen ZGWA, HENZ, GGD, leefstijlcentrum Your Health Spot (YHS) en een aantal ZHZ-gemeenten, is 1 januari jl. in werking getreden. De in het leven geroepen Stuurgroep Gezonde Leefstijl gaat aan de slag om het akkoord verder uit te werken en meer gemeenten aan te laten sluiten. De GGD verzorgt voor de hele regio het collectieve preventieaanbod op leefstijlthema’s en bewaakt vanuit die rol de uniformiteit binnen Zuid-Holland Zuid. Als verbindende schakel tussen zorg en welzijn faciliteert de GGD de samenwerking tussen de diverse partijen die bij het GLI regio-akkoord betrokken zijn. Paul van Hattem, manager publieke gezondheid bij de GGD: “Preventie gekoppeld aan gezonde leefstijl is een van onze kerntaken. Ons programma Samen voor Gezond is een mooi voorbeeld van hoe we inzetten op bijvoorbeeld gezond gewicht, gezonde voeding en meer bewegen, samen met lokale partners. Ik geloof heel erg in de lokale samenwerking tussen de verschillende disciplines. Dat doen we al goed, maar kan altijd beter. Met de bundeling van krachten in het GLI-akkoord leveren wij gezamenlijk een actieve en concrete bijdrage aan een gezondere leefstijl voor gezinnen in onze regio Zuid-Holland Zuid. Op termijn leidt dat ook nog eens tot heel veel extra gezonde levensjaren voor heel veel mensen. Het GLI-akkoord smaakt bovendien naar meer. Ik zou graag nog meer afspraken maken, gericht op gezondheidswinst, met gemeenten en zorgverzekeraars.”

Verzekeraar blij met organisatie
Ook Coöperatie VGZ is blij met de regionale samenwerking op het gebied van preventie, vertelt regiomanager Zorg Angeline van Doveren-Kersten. “Meer specifiek zijn we vooral te spreken over de wijze waarop de GLI georganiseerd is. De effectiviteit van het GLI-programma wordt beter als het programma is opgenomen in een regionale aanpak waarin alle partijen samenwerken. Deze aanpak geeft volgens ons de beste kansen voor blijvende positieve effecten op gezondheid en gewicht.”