Annelies Nijhuis: "Mentale gezondheid kern van preventie"
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

verdient meer aandacht

Zeker in het afgelopen jaar is weer duidelijk geworden dat mentale gezondheid aandacht verdient. Daarom is de Dienst Gezondheid & Jeugd het ‘platform mentale gezondheid’ gestart, met een organisatiebreed expertiseteam. Het doel is regionaal kennis te delen, contacten te ontsluiten en netwerken mogelijk te maken. “Mentale gezondheid of veerkracht worden nog niet vanzelfsprekend genoemd wanneer het over preventie en gezondheid gaat.”

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot. De meeste zorgen zijn er over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Door een lockdown hebben zij niet de veiligheid, vrijheid en experimenteerruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Bij die groep kwamen in het afgelopen jaar dan ook meer stress- en depressieklachten voor. Maar ook volwassenen lopen risico. De impact van stress en werkeloosheid is groot. Het platform mentale gezondheid van de GGD ZHZ bundelt en ontsluit informatie over zorg, ondersteuning en preventie.

“De impact van stress en werkeloosheid is groot”

Mentale gezondheid essentieel in preventie

“De coronacrisis heeft het belang van het ontwikkelen van een gezonde leefstijl weer goed duidelijk gemaakt”, aldus beleidsadviseur Annelies Nijhuis. “De lockdown in het voorjaar en de aanhoudende pandemie heeft niet alleen impact in de vorm van ziekte, maar maakt ook economische slachtoffers. Het aantal mensen met burn-out-verschijnselen stijgt. Mentale gezondheid of veerkracht worden nog niet vanzelfsprekend genoemd wanneer het over preventie en gezondheid gaat. Fysieke gezondheid, roken en overgewicht staan als vanzelfsprekend in het preventieakkoord. Maar juist mentale gezondheid vormt de kern van preventie en gezondheidsbevordering! Vanuit het begrip positieve gezondheid, de wetenschap en de taken van de Dienst Gezondheid & Jeugd, willen we dit thema dan ook zo neerzetten.”

“Al deze collega’s en deskundigen hebben we verbonden in het platform mentale gezondheid”

Breed palet aan deskundigen

“Vanuit verschillende organisatieonderdelen hebben we een taak wanneer de veerkracht van inwoners onder druk staat. Denk aan Veilig Thuis, OGGZ, LVS en Psychosociale hulpverlening bij rampen (PSH). Onze epidemiologen monitoren onder meer de mentale gezondheid van inwoners. Onze gezondheidsbevorderaars zetten in op het versterken van mentaal welbevinden op scholen en voorlichting over mentale gezondheid aan statushouders. Al deze collega’s en deskundigen hebben we verbonden in het platform mentale gezondheid. In het voorjaar gaven gemeenten aan graag de wereld van zorg, ondersteuning en preventie op het vlak van mentale gezondheid te willen ontsluiten. Daar spelen we hiermee op in. En we willen het zo vormgeven dat met gemeenten en ketenpartners ook daadwerkelijk nieuwe werkwijzen of succesvolle interventies kunnen worden ingezet waar dat past.”

Samen leren

“We willen ruimte organiseren om samen te leren over mentale gezondheid en over opgroeien tot veerkrachtige volwassene”, licht projectleider Debbie Albers verder toe. “Met de ambitie fysieke ontmoetingen tussen gemeenten en kennispartijen te organiseren, kwamen we in 2020 echter niet ver. Immers, de huidige situatie vraagt om creatieve vormen van werk en ontmoeting. Daarom richten we het platform mentale gezondheid nu vooral online in; een kennispunt met divers verzameld aanbod. We willen (digitale) ontmoetingen ondersteunen en partijen bij elkaar brengen die vragen of juist kennis hebben over mentale gezondheid. Ook dat kan online, met webinars, podcasts, symposia en ronde tafels. In deze nieuwe vormen presenteren we informatie voor ontmoeting, zelfstudie of thuiswerk. Periodiek versturen we ook een nieuwsbrief met informatie, webinars en podcasts.”

Aanmelden voor de nieuwsbrief van het platform mentale gezondheid? Stuur een mail naar Debbie Albers-van der Linden: d.vander.linden@ggdzhz.nl

Kijk de eerste webinar van het platform mentale gezondheid nu terug
Op 19 november vond het eerste webinar van het platform mentale gezondheid plaats. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat van de gemeente Hoeksche Waard, ontwikkelingspsycholoog Jan Pieter Verweij, crisisadviseur Ine Spee en directeur Sociale Dienst Drechtsteden David van Maanen gingen in op ‘mentale gezondheid in coronatijd’: mentaal gezond opgroeien, psychosociale ondersteuning bij schokkende gebeurtenissen en de impact van stress en werkeloosheid op de mentale gezondheid.

Een greep uit de reacties:
‘Goede opbouw, mooie afwisselingen’
‘Uiteenlopende sprekers. Ruime blik op mentale gezondheid.’
‘Complimenten en graag een vervolg’

Kijk de webinar hier terug