Kort nieuws

We breiden

het magazine uit!

Gezondheid is een breed begrip en gaat verder dan gezond eten en voldoende bewegen. Gezondheid gaat ook over mentaal gezond zijn, zingeving en kansrijk en veilig opgroeien. Daarom delen we vanaf het volgende nummer ook initiatieven en verhalen met u vanuit andere onderdelen van de Dienst Gezondheid & Jeugd, zoals Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. We werken binnen onze organisatie samen aan vier opgaven: Gezond en veilig opgroeien, Iedereen doet mee, Vitaal ouder worden en Gezonde leefomgeving, gezonde mensen. Over al deze opgaven, die uiteraard met elkaar samenhangen, leest u straks inspirerende interviews, mooie initiatieven en actueel nieuws. Tot het volgende magazine!

Suggesties? Deel ze via gb@ggdzhz.nl