Kort nieuws

Nationale valpreventieweek

in de regio

Langer gezond betekent langer zelfredzaam. Per jaar belanden > 100.000 mensen op de Spoedeisende Hulp na een val; het merendeel 65-plussers. Voor veel van hen is een val het begin van een lange weg naar herstel, met alle gevolgen van dien. Dagelijks overlijden nog eens 12 personen aan de gevolgen van een val. Meer dan aan menige ziekte dan ook.

Op initiatief van de GGD ZHZ is daarom in de Nationale Valpreventieweek van 28 september t/m 4 oktober 2020 in de hele regio aandacht besteed aan valpreventie. Met een informatiepagina over valpreventie in alle regionale huis-aan-huisbladen zijn inwoners geïnformeerd over de relatie tussen bewegen (gezonde leefstijl) en langer zelfstandig wonen (vitaal oud worden). De pagina was gevuld met onder andere facts & figures, interviews met (ervarings)deskundigen, inwoners aan het woord, een interview met de zorgverzekeraar en tips om in beweging te blijven in coronatijd. Gemeenten deelden in dezelfde uitgave hun eigen lokale aanbod op het gebied van beweegprogramma’s of andere lokale initiatieven op het gebied van valpreventie.

 

KB pagina valpreventie