Kort nieuws

Themamiddag Kansrijke Start:

Save the date!

Op maandag 2 december organiseren GGD ZHZ en Pharos/Gezond In… een themamiddag over Kansrijke Start.

Wat houdt Kansrijke Start in?

Aan de orde komen:

  • Wat betekent dat voor gemeenten, zorg en maatschappelijke partners?
  • Hoe kunnen sociale en medische partijen hierbij goed samenwerken?
  • Hoe doen andere gemeenten in het land dit?
  • Welke ondersteuning kun je verwachten?

Deze bijeenkomst is met name interessant voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die zich bezig houden met gezondheid, jeugd, armoede en het brede sociale domein, professionals die werkzaam zijn in het sociale domein (o.a. welzijn, wijkteam, JGZ) en in het medische domein (o.a. verloskundigen, huisartsen en kraamzorg).

Klik hier om aan te melden