Kort nieuws

Sociaal contact van

slechthorenden verbeteren

Slechthorendheid is voor (oudere) mensen een reden om sociale contacten te vermijden. Op 2 oktober jl., tijdens de Week tegen Eenzaamheid, zijn ouderen in Oud-Beijerland voorgelicht over het verkleinen van de gevolgen van slechthorendheid, als onderdeel van de bewustwordingscampagne Hoorwinst in de Hoeksche Waard. Dit succesvolle programma loopt nu bijna een jaar, met nauwe betrokkenheid van emeritus hoogleraar Louw Feenstra.

Eenzaamheid onder ouderen is een toenemend probleem. Uit signalerende huisbezoeken onder zelfstandig wonende 75-plussers in Oud-Beijerland blijkt dat slechthorendheid bijdraagt aan sociaal isolement. Hoorwinst is erop gericht slechthorende ouderen, hun naasten en professionals bewust te maken van de gevolgen van slechthorendheid en de mogelijkheden die er zijn om deze gevolgen te verkleinen. Doel is (de kwaliteit van) het sociaal contact te verbeteren, zowel door een beter wederzijds begrip tussen slecht- en goedhorenden, als door vroegtijdiger en beter gebruik (en onderhoud) van hulpmiddelen.

Meer weten?
Neem dan contact op met adviseur Judith Bouwmeester