Kort nieuws

Pilot

Cognitieve Fitness

In Zwijndrecht hebben ongeveer 25 inwoners het afgelopen jaar meegedaan met Cognitieve Fitness, om geheugen, concentratievermogen, coördinatie en zintuiglijke vaardigheden te trainen. Doel van deze pilot: het tegengaan van vergeetachtigheid, eenzaamheid en vallen en het ontwikkelen van een betere conditie.

Uit evaluatie van de GGD ZHZ blijkt onder andere dat zowel de trainers als deelnemers de lessen als heel positief ervaren, zowel degenen met (beginnende) dementie als bijvoorbeeld mantelzorgers, omdat zij leren om af en toe ook rust en tijd voor zichzelf te nemen. Als sterk punt noemen deelnemers unaniem de combinatie van beweging met geheugentraining, motoriek en concentratie. Ook de groepsdynamiek ervaart men als zeer positief. Het is goed gelukt de doelgroep te bereiken, met deelnemers in de leeftijd van 58 tot 90 jaar, waarvan de helft met (lichte) geheugenproblematiek.

Mensen die vrijgesteld waren van contributie, zijn niet goed bereikt. Dat is dan ook direct een van de aanbevelingen indien Cognitieve Fitness in het reguliere aanbod wordt opgenomen: zoek contact met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) om deze groep beter te bereiken. En neem ook meer tijd voor de werving van (nieuwe) deelnemers.

Initiatiefnemers van de pilot zijn Aafje, Internos, Diverz en Fysiotherapie de Lus, met ondersteuning van de gemeente Zwijndrecht en de GGD ZHZ.

Meer weten?
Neem dan contact op met epidemiologisch onderzoeker Evelien van Zwanenburg