Kort nieuws

Monitor Jeugd

in volle gang

Het monitoren van de gezondheid van de jeugd is één van de taken van de GGD. Elke vier jaar wordt hiertoe het onderzoek ‘Gezondheidsmonitor Jeugd’ gehouden, in samenwerking met de scholen. Sinds 2015 doen alle GGD’en hieraan mee, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut.

Op 30 september is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor 2019 gestart in de regio Zuid-Holland Zuid. Leerlingen hebben tot vrijdag 29 november om de digitale vragenlijst in te vullen. Doel is inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en leefstijl van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. Met de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school.

Elke school ontvangt een factsheet op maat die richting kan geven aan het gezondheidsbeleid op school. Als blijk van waardering wordt een theatervoorstelling verloot onder de deelnemende scholen.

Het Trimbos-instituut voert gelijktijdig met de Gezondheidsmonitor Jeugd het Peilstationsonderzoek uit onder leerlingen van 10 tot 18 jaar. Dit onderzoek geeft een verdiepend inzicht in alcohol-, tabaks- en drugsgebruik onder leerlingen. Beide onderzoekstrajecten zijn op elkaar afgestemd.

Meer weten?
Neem dan contact op met epidemiologisch onderzoeker Chantal Kenens