Kort nieuws

GGD ZHZ zet extra in op

Rookvrije Generatie

De Rookvrije Generatie is een landelijke beweging, met als ambitie om in Nederland vanaf 2017 een generatie te laten opgroeien die vrij is van blootstelling aan tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. De Rookvrije Generatie is een landelijke beweging, waar veel regionale GGD’en een rol in hebben.

De GGD ZHZ zet de komende maanden extra in op de Rookvrije Generatie. GGD-adviseur Marjola Engel: “We voeren de komende maanden campagne om scholen, sportclubs en speeltuinverenigingen in Zuid-Holland Zuid te stimuleren om rookvrij te worden. Een gespecialiseerd team gaat sportclubs begeleiden bij de stappen die zij moeten zetten om rookvrij te worden. Ook scholen en speeltuinverenigingen worden benaderd – al dan niet via de gemeenten – en gemotiveerd aan de slag te gaan met een rookvrij speel- of schoolterrein. Met lokale filmpjes, waarin respectievelijk een rookvrije school, sportclub en speeltuinvereniging in de regio zijn ervaringen deelt, wordt de landelijke boodschap van de Rookvrije Generatie kracht bij gezet.”