Kort nieuws

Congres

veilige school

Digitaal kinderlokken (grooming), sexting, online pesten? Grote kans dat scholieren hiermee te maken hebben of krijgen. Jongeren zijn dagelijks online. Thuis, op straat en op school. Het internet biedt jongeren veel nieuwe mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee waardoor ze soms in een kwetsbare positie belanden. Hoe ga je als leerkracht om met dit soort situaties? Hoe reageer je erop? Welke situaties laat je toe en welke niet?

Bent u leerkracht, ondersteunend medewerker, manager of beleidsmaker in het VO of MBO? Op woensdag 13 november 2019 bieden verschillende sprekers u handvatten om met bovenstaande onderwerpen om te gaan in de klas en op school, tijdens de conferentie ‘Veilige School’. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Dordrecht en de GGD ZHZ.

Workshop 1: Seks en de invloed van de groep
Workshop 2: Online grensoverschrijding en strafbaarheid
Workshop 3: Dialoog onder druk

Meer weten of aanmelden?

Zie uitnodiging of kijk op www.dordrecht.nl/veiligeschool.