Samen voor gezond

Magazine

SLUITENDE KETENAANPAK

Professionals rond gezin van kind met overgewicht werken intensief samen

Pagina 3

SOCIAL NUDGING

Inzicht in drijfveren van ouders

Pagina 4

KLANTREIS DEMENTIE

Kijken vanuit het perspectief van cliënten en hun mantelzorgers

Pagina 5
Reimke Willemze. Manager Dienstverlening GGD en LVS (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten)
Column

Vertrouwen

Op woensdag 2 oktober 2019 verschenen berichten in de media over een listeriabesmetting van vleeswaren. Dezelfde dag belden verontruste inwoners naar ons team Infectieziekten: “Ik ben zwanger en heb verdachte vleeswaren gegeten. Welk risico loop ik?” “Mijn bejaarde vader slikt afweer-onderdrukkende medicijnen. Hij heeft verdachte vleeswaren gegeten. Wat nu?” Dit soort telefoontjes volgt standaard op media-aandacht voor Infectieziekten.

Jaarlijks beantwoorden onze verpleegkundigen zo meer dan 1500 vragen van inwoners en professionals. Die gaan bijvoorbeeld over het effect op de gezondheid van zeer uiteenlopende milieufactoren, zoals de aanwezigheid van asbest, een geitenhouderij, vervuilende industrie of geluid. Een telefonisch antwoord of doorverwijzing naar beschikbare informatie over het onderwerp is vaak voldoende. Soms is meer nodig en pakken we de vraag samen met kennis- of uitvoeringspartners op, zoals het RIVM, de omgevingsdienst OZHZ en gemeenten.

Bij het team Infectieziekten, maar ook bij het team Gezondheid & Milieu, merken we dagelijks dat we als een betrouwbare vraagbaak worden gezien. Dat blijkt ook uit onderzoek. In het algemeen is het vertrouwen van de burger in de overheid niet altijd zo hoog. Wat bepaalt nu iemands vertrouwen?…

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marianne van der Mijden
Arthur van Moorst (gemeente Dordrecht), Marianne van der Mijden (GGD) en Ineke Moerman (JOGG): "We verbinden het zorg- en sociaal domein met elkaar."
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Overgewicht bij kinderen

Doe ff Gezond kiest voor

sluitende ketenaanpak

Het programma ‘Doe ff Gezond’ is ontwikkeld om kinderen te kunnen laten opgroeien in een gezonde en veilige leefomgeving. Om een nieuwe sluitende ketenaanpak te testen, starten Doe ff Gezond – een programma belegd bij de GGD ZHZ -, gemeente Dordrecht en de stichting JOGG volgend jaar een pilot. Drie betrokkenen vertellen. “Het gaat om méér dan alleen voeding en bewegen.”

Obesitas en overgewicht zijn de afgelopen jaren in ons land sterk toegenomen, ook bij kinderen. In Dordrecht-West is het overgewicht sinds de start van Doe ff Gezond sterk gedaald, van 42% naar 25%. Het aantal kinderen met overgewicht is daarmee echter nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde.

“De jeugdverpleegkundige krijgt een nieuwe rol”

“Via het programma ‘Doe ff Gezond’ zetten we al enige jaren in op het thema ‘Gezonde leefstijl bij kinderen’,” zegt Arthur van Moorst, strategisch beleidsmedewerker Sport van de gemeente Dordrecht en medeauteur van de nota Publieke Gezondheid. “Hierbij werken we samen met de GGD, de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht – JOGG – en de Jeugdgezondheidszorg.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Stijn Creugers
Julie de Vaan (boven) en Mats Postema van Pennock & Postema ontwikkelden een gedragskaart met drijfveren van ouders.
Interview

Regio

Hoeksche Waard

Thema

Genotmiddelen

“Dankzij social nudging

bereiken we meer ouders”

Onder de 18 geen alcohol, roken of drugs: de NIX18-campagne is met name gericht op jongeren. Ouders worden wel meegenomen in de campagne, maar onderschatten vaak hun invloed op dit onderwerp. Hoe kunnen we hen bereiken en motiveren tot grenzen stellen voor hun kinderen? Samen met Bureau Pennock & Postema zette de GGD ZHZ een social nudging-traject op. “Soms werkt een wijzend vingertje averechts.”

“Een interventie heeft alleen kans als je weet welke drijfveren een rol spelen”

“Wij streven er al jaren naar om de gezondheidsrisico’s bij jongeren te verkleinen,” zegt Marita Rodrigues, adviseur Publieke Gezondheid bij de GGD ZHZ. “En met name als het gaat om het onderwerp genotmiddelen merken we dat veel ouders lastig te bereiken zijn. Daarnaast zijn niet alle ouders bereid of in staat om grenzen te stellen aan hun kind ten aanzien van alcohol, roken en drugs. Tijdens een bijeenkomst over een ander onderwerp maakte ik kennis met social nudging, ofwel beïnvloeding van onderbewust gedrag. Ik vroeg me af of deze manier van interventies toepassen misschien ook de doelgroepen in onze projecten een duwtje in de juiste richting zou kunnen geven. Daartoe benaderde ik Pennock & Postema, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in gedragsverandering en social nudging.”

Lees verder
Chantal Kenens (GGD), Conny Bouwer (HW) en Piet de Groot (mantelzorger)
Interview

Regio

Hoeksche Waard

Thema

Vitale ouderen

‘Klantreis dementie’

verheldert wensen en behoeften

Om de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Hoeksche Waard te verbeteren, voerden de GGD en de gemeente Hoeksche Waard onlangs een ‘klantreis dementie’ uit. Focusgroepbijeenkomsten en digitale vragenlijsten leverden waardevolle input voor tien duidelijke adviezen.

“DigiD of mailadres?! Niet elke oudere leest mail, hoor”

Toen bij de echtgenote van Piet de Groot vasculaire dementie werd geconstateerd, kreeg hij als mantelzorger professionele hulp aangeboden. “Dat was niet nodig, dacht ik, ik red het wel, ik wilde van niemand afhankelijk zijn. Naarmate de aandoening verergerde moest er steeds meer geregeld worden. Ik kon de 24/7-zorg ook niet meer alleen aan. Maar welke zorg was er allemaal mogelijk, waar kon ik deze als mantelzorger halen, wat moest ik daar voor regelen en wie kon me daarbij helpen? Dat was me niet duidelijk, ik zag er erg tegenop om hulp te moeten vragen.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Senior adviseur Michelle Stoel
Annemarie Lammers (gemeente Dordrecht) en Michelle Stoel (GGD): "Nieuwe beleidsregel draagt bij aan een gezonde en groene omgeving."
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Omgevingswet

“Met groen en blauw

houden we Dordrecht leefbaar”

Vooruitlopend op een nieuwe wettelijke verplichting in het kader van de Omgevingswet hebben de GGD en gemeente Dordrecht een multidisciplinaire werkgroep opgericht met de opdracht om de beleidsregel ‘Spelen en bewegen’ op te stellen. De wettelijke verplichting treedt in 2021 in werking en zorgt ervoor dat projectontwikkelaars al vanaf de ontwerpfase een gezonde en veilige leefomgeving integreren in nieuwe ontwikkeltrajecten.

“Spelen, bewegen, het groen beleven en elkaar ontmoeten”

“In Dordrecht wordt gewerkt met ‘opgaven’ ofwel thema’s die in de huidige coalitieperiode versneld worden opgepakt,” vertelt Annemarie Lammers, senior adviseur gezonde leefomgeving en duurzaamheidseducatie van de gemeente Dordrecht. “De opgaven zijn gericht op aandachtsgebieden zoals werken, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid, dit zijn aandachtsgebieden die voortkomen uit de Groeiagenda 2030. Zo is er ook een opgave Groenblauwe Stad, bedoeld om Dordrecht met behulp van groen en blauw klimaatbestendig te maken. De hoofdpijlers van deze groenblauwe opgave zijn biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving. Om een aantrekkelijke stad te blijven, is het belangrijk om te investeren in een groenblauwe strategie en aanpak. Met de komst van zo’n 4000 woningen tot 2022 is het een enorme opgave om de stad leefbaar te houden.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Judith Bouwmeester
Samen Bewegen in de Hoeksche Waard
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Vitale ouderen

In beweging blijven voorkomt vallen

en houdt je vitaal

Het thema van de landelijke Valpreventieweek (1e week oktober) was dit jaar ‘Hup, in de benen!’. Maak ouderen er bewust van dat ze zelf veel kunnen doen om de kans op een val te verkleinen, was de oproep van initiatiefnemer Veiligheid NL aan (zorg)professionals en vrijwilligers. Dat in onze regio dat bewustzijn groeit, blijkt uit de verschillende initiatieven die lopen.

Vallen komt relatief veel voor bij ouderen. De lichamelijke gevolgen van een val zijn vaak groot. Ouderen hebben een sterk verhoogde kans op botbreuken en zijn bang opnieuw te vallen, waardoor ze minder actief worden. Ze kunnen uit hun doen raken, met achteruitgang van geestelijke en lichamelijk gezondheid. Al deze factoren samen kunnen tot weer een nieuwe val leiden. De GGD ziet beweging als de ultieme vorm van preventie. Het houdt ouderen langer gezond en vitaal. Daarom ondersteunt de GGD op verschillende plekken in de regio beweeg- en valpreventieprogramma’s voor ouderen.

Op de been in Molenlanden

In de gemeente Molenlanden is de speciale beweegtraining ‘Zeker op de been’ ontwikkeld, door de GGD ZHZ, wijkverpleging, ergotherapeut en GIGA Molenlanden. Beweegcoach Stan de Groot: “Tijdens een eerste voorlichtingsbijeenkomst praten we met ouderen over risico’s in en om het huis, medicatie, voeding en het belang van bewegen…

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Pilot Cognitieve Fitness

Lees verder

Congres veilige school

Lees verder

Wie wint de Gezonde Traktatie-cup?

Lees verder

GGD ZHZ zet extra in op Rookvrije Generatie

Lees verder

Sociaal contact van slechthorenden verbeteren

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

Monitor Jeugd in volle gang

Lees verder

Themamiddag Kansrijke Start

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ en SACHA tekst & pr
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: diverse fotografen

Vragen over deze uitgave?‪

gb@ggdzhz.nl

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl

 

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.