kort nieuws

Themacertificaat 'Welbevinden'

voor Yulius school Het Tij

Met ondersteuning van de GGD ZHZ is op Yulius school Het Tij in Dordrecht hard gewerkt aan het invoeren van gezondheidseducatie, een sociale en veilige omgeving en ouderbetrokkenheid. Daarmee heeft Het Tij in Dordrecht als eerste van alle 14 Yulius scholen in de regio het certificaat ‘Welbevinden’ verdiend van ‘Gezonde School’.

Het Tij is een middelbare school voor kinderen met autisme, cluster IV. “Sociale veiligheid staat hoog op de agenda. We hebben bijvoorbeeld recent het anti-pestbeleid aan de specifieke leerlingendoelgroep van ‘t Tij aangepast. En Bureau Halt hebben wij gastlessen laten verzorgen over groepsdruk en online veiligheid”, aldus docent Desid de Hoogd. Op vrijdag 12 oktober nam de school het certificaat feestelijk in ontvangst van wethouder Peter Heijkoop, in aanwezigheid van alle leerlingen.

Meer weten? 

www.welbevindenopschool.nl

www.samenvoorgezondmagazine.nl/april2018/interview-social-media-op-scholen

Scholen die hiermee ook aan de slag willen kunnen contact opnemen met Gezonde School-adviseur Fatima Debjani