Vragen over dit thema?

Adviseur Marianne van der Mijden
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Gezond opgroeien

Gezonde leefstijl

begint bij de kinderopvang

Pipoo is de eerste kinderopvang in Dordrecht die zich binnenkort officieel ‘Gezonde Kinderopvang’ mag noemen. Gezonde Kinderopvang is erop gericht dat pedagogisch medewerkers kinderen al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aanleren. Want jong geleerd is oud gedaan!

Pedagogisch beleidsmedewerker Samantha Martinez volgde de train-de-trainer-cursus tot ‘coach Gezonde Kinderopvang’, die deel uitmaakt van de aanpak Gezonde Kinderopvang. (Toekomstig) pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe zij samen met ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving kunnen bieden en zelf het gezonde voorbeeld kunnen geven.

“We gaan nu bewust meer naar buiten”

Waarom zijn jullie bezig met Gezonde Start?

“We vonden gezondheid al belangrijk en zijn er de afgelopen jaren al mee bezig geweest. Dit is een mooie volgende stap in kwaliteitsverbetering.”

Wat houdt de training Gezonde Start precies in?

“De tweedaagse training die ik volgde is een train-de-trainer cursus. We hebben veel geleerd over gezonde leefstijl in de dagelijkse praktijk, en geoefend met trainings- en communicatievaardigheden. Bij Pipoo heb ik vervolgens de medewerkers weer getraind. Ook heb ik voor elk van onze drie groepen een kartrekker aangewezen voor dit thema.”

Wat is er bij Pipoo veranderd?

“We hebben samen een voedingsbeleid opgesteld en afspraken gemaakt over bijvoorbeeld broodbeleg en tussendoortjes. Ook gaan we nu bewust meer naar buiten en hebben we ons moestuintje weer actiever in gebruik genomen. Voor het trakteren maken we gebruik van het ‘gezond-trakteren-bord’ van de GGD ZHZ. Dit hangt buiten, goed in het zicht van ouders. Het bord ziet er heel aantrekkelijk uit en laat zien dat een gezonde traktatie ook leuk is. We plaatsen er ook goede voorbeelden op, leuke en gezonde traktaties die kinderen meenemen.”

Hoe reageren de pedagogisch medewerkers op de veranderingen?

“Dat gaat heel goed. Per groep is één medewerker extra verantwoordelijk. Je merkt dat dat werkt.”

Wat vinden ouders ervan?

“Via de nieuwsbrief hebben we ouders geïnformeerd. Niet iedereen reageert, maar wie reageert is meestal positief. Sommige ouders zijn zelf ook actief bezig met gezondheid. Andere ouders minder. We willen hen graag laten zien dat gezond eten ook leuk is.”

Wat zou je mee willen geven aan andere kinderdagverblijven?

“Het volgen van de cursus heeft geholpen om echt aan de slag te gaan met een gezonde kinderopvang. Het is een stok achter de deur. Ook het delen van ervaringen met pedagogisch medewerkers uit andere delen van Nederland was interessant.”

Ook aan de slag met Gezonde Kinderopvang? De GGD ZHZ helpt om de benodigde stappen te zetten.