kort nieuws

Eritreeërs

in de Drechtsteden

Wat is de achtergrond van Eritreeërs? Waar lopen ze tegenaan in Nederland?
Ruim 70 jongerenwerkers, beleidsmedewerkers en andere professionals kwamen op 5 juli jl. af op de kennisbijeenkomst over Eritreeërs in de Drechtsteden.

“Onze Eritrese gastspreker Binyam vertelde bijvoorbeeld over de geschiedenis van zijn land, waarom mensen zijn gevlucht, wat je tijdens je vlucht tegenkomt”, vertelt adviseur publieke gezondheid Fatima Debjani van de GGD. “Maar ook over de cultuur van Eritrea en hoe dat doorwerkt als Eritreeërs eenmaal in Nederland wonen. Zo is – vanwege hun ervaringen thuis – het vertrouwen in de overheid minimaal. En meer praktisch: weten ze niet hoe een stofzuiger werkt. Het uur dat Binyam mocht vullen was eigenlijk te kort.” Ook het verhaal van de moedergroep in Dordrecht was interessant. “Eritrese moeders delen daar ervaringen en helpen elkaar bij de opvoeding.” Tijdens de tafelgesprekken werden ideeën uitgewisseld. Fatima: “Daaruit bleek dat professionals behoefte hebben aan meer kennis over gewoonten en cultuur. En dat versterking van het netwerk rondom deze doelgroep, waar maatschappelijk werk, wijkteams en scholen deel van uitmaken, belangrijk is.” Eritreeërs zelf hebben behoefte aan een betere aansluiting van de taallessen. “Ze zijn in het algemeen lager opgeleid dan bijvoorbeeld Syriërs, waardoor zij meer tijd nodig hebben voor de inburgering.”

“Er waren professionals van jeugdteams, wijkteams, gemeenten, maar ook van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, kinderopvang, taalaanbieders en de Voedselbank. Zij gingen met veel bruikbare informatie naar huis. ‘Dit had eigenlijk eerder gemoeten’, was een van de reacties. Maar er is nog steeds honger naar meer informatie”, aldus Fatima. “Daarom voeren we nu gesprekken over het vervolg.”

De GGD organiseerde deze bijeenkomst samen met de gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden en Mix Support.

Meer weten?

Neem dan contact op men met adviseur publieke gezondheid Fatima Debjani