Paul van Hattem - Manager publieke gezondheid
Column

Zo wil ik ook wel

ouder worden!

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is mooi, maar het gaat vaak ook gepaard met chronische aandoeningen. Gelukkig kunnen we daar vaak goed mee verder leven, door de stand van de medische techniek. De gezondheidszorg in ons land is nog steeds van hoog niveau. Maar de kosten ervan blijven oplopen, tot nu meer dan 90 miljard euro per jaar. En wordt mogelijk op termijn onbetaalbaar, gezien de vergrijzing en de verwachte kostenstijging.

“GGD wil stimuleren dat we in deze regio allemaal zo gezond en prettig mogelijk ouder kunnen worden”

We moeten dus iets doen. Kosten besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van onze zorg op hoog niveau houden. Dit klinkt allemaal nogal ‘zorgelijk’. Is er geen positieve manier om na te denken over ouder worden in de toekomst? Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid wil de GGD ZHZ stimuleren dat wij in deze regio allemaal zo gezond en prettig mogelijk ouder kunnen worden. Wat zijn daarvoor de sleutels? Je gezond voelen, heeft natuurlijk allereerst te maken met een gezond lichaam en een gezonde geest. Een leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding, is daarbij cruciaal. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals zingeving of sociaal maatschappelijke participatie. Gezondheid is een breed begrip en ervaren kwaliteit van leven wordt door meerdere factoren bepaald.

“Gezondheid is een breed begrip”

Dit maakt een nieuwe, positieve aanpak mogelijk, vanuit positieve gezondheid. Niet kijken naar wat er niet meer kan, maar juist kijken naar wat er nog wél kan, naar de mogelijkheden op meerdere levensgebieden. Het programma ‘Dementievriendelijke samenleving’, is een goed voorbeeld. Wat hebben deze kwetsbare ouderen nodig om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen? We vragen dat aan de ouderen zelf en denken na over mogelijkheden voor extra stut en steun in wijken en buurten. Ook bewoners, vrijwilligers, bedrijven, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen denken mee. Dat is niet alleen een andere aanpak, dat is uiteindelijk een andere samenleving. Met mensen die oog hebben voor elkaar. Zo wil ik ook wel ouder worden!

Paul van Hattem
Manager publieke gezondheid