Samen voor gezond

Magazine

‘HOORWINST’ VOORKOMT SOCIAAL ISOLEMENT

Bewustwording van gevolgen hoorproblemen

Pagina 3

'GEEN RUIMTE IN JE HOOFD'

Gezondheidsverschil door armoede

Pagina 4

WETEN WAT ER SPEELT

JGZ en GGD werken samen aan Kindmonitor

Pagina 6
Paul van Hattem - Manager publieke gezondheid
Column

Zo wil ik ook wel

ouder worden!

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is mooi, maar het gaat vaak ook gepaard met chronische aandoeningen. Gelukkig kunnen we daar vaak goed mee verder leven, door de stand van de medische techniek. De gezondheidszorg in ons land is nog steeds van hoog niveau. Maar de kosten ervan blijven oplopen, tot nu meer dan 90 miljard euro per jaar. En wordt mogelijk op termijn onbetaalbaar, gezien de vergrijzing en de verwachte kostenstijging.

“GGD wil stimuleren dat we in deze regio allemaal zo gezond en prettig mogelijk ouder kunnen worden”

We moeten dus iets doen. Kosten besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van onze zorg op hoog niveau houden. Dit klinkt allemaal nogal ‘zorgelijk’. Is er geen positieve manier om na te denken over ouder worden in de toekomst? Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid wil de GGD ZHZ stimuleren dat wij in deze regio allemaal zo gezond en prettig mogelijk ouder kunnen worden. Wat zijn daarvoor de sleutels? Je gezond voelen, heeft natuurlijk allereerst te maken met een gezond lichaam en een gezonde geest. Een leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding, is daarbij cruciaal. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals zingeving of sociaal maatschappelijke participatie. Gezondheid is een breed begrip en ervaren kwaliteit van leven wordt door meerdere factoren bepaald.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Senay Akdemir
Emeritus-hoogleraar KNO-heelkunde Louw Feenstra: "voorlichting en bewustwording belangrijk"
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Eenzaamheid

'Hoorwinst' voorkomt

sociaal isolement bij slechthorenden

Slechthorendheid bij ouderen is een groot maatschappelijk probleem. Het kan leiden tot een sociaal isolement, en zelfs tot de verkeerde diagnose ‘dementerend’. Het project ‘Hoorwinst’, onder regie van de GGD ZHZ, maakt mensen bewust van de gevolgen van hoorproblemen en leert ouderen hoe ermee om te gaan.

Sinds 2011 brengen getrainde vrijwilligers in Oud-Beijerland huisbezoeken aan 75-plussers, om te onderzoeken wat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en sociaal actief te blijven. Uit de inmiddels ruim 2500 huisbezoeken blijkt dat slechthorendheid kan leiden tot sociaal isolement. Een verontrustend signaal, omdat steeds meer ouderen langer (en alleenstaand) zelfstandig blijven wonen en hun sociale netwerken met de jaren sowieso al kleiner worden.

“Mensen functioneren minder goed, zijn teruggetrokken, mijden contact en raken uiteindelijk in een isolement”

Gevolgen van slechthorendheid

“Slechthorenden houden gesprekken kort, telefoneren minder en vragen vaak om iets te herhalen. Het is voor hen vaak gemakkelijker om het maar met alles eens te zijn”, vertelt ouderenadviseur Magdaleen Rietveld, die als vrijwilliger veel huisbezoeken deed…

Lees verder

Vragen over dit thema?

Programmamanager kennis Arne Mellaard
Judith, Arne en Ester vormen samen de kennisgroep Armoede en gezondheid.
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Armoede en gezondheid

'Geen ruimte in je hoofd'

Gezondheidsverschil door armoede

Het komt steeds meer onder de aandacht: de relatie tussen armoede en gezondheid. Mensen met schulden of een laag inkomen, roken meer en eten ongezonder. Ze hebben bovendien vaker psychische problemen, overgewicht en gezondheidsklachten. De GGD ZHZ is het thema in snel tempo aan het verkennen, om samen met gemeenten en partners tot een aanpak te komen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek moet 12% van de huishoudens in Nederland rondkomen van een laag inkomen. Bijna 300.000 kinderen groeien op in zo’n huishouden. En er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat een stevige link aantoont tussen financiële problemen en een slechtere gezondheid. Het ‘Kennisteam armoede en publieke gezondheid’ van de GGD gaat hier extra op inzetten.

“Stevige link tussen financiële problemen en een slechtere gezondheid”

Gezondheidsverschillen

“Gezondheidsverschillen staan al 30 jaar op de politieke agenda, maar ze zijn nog steeds niet verkleind”, vertelt Arne Mellaard, programmamanager kennis en onderzoeker bij de GGD

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Mariska Duijvelshoff
Heidy van Dam en Rob Kok van de gemeente Papendrecht
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Gezonde leefstijl

"Stapjefitter helpt om

eigen mogelijkheden te ontdekken"

Een interventieprogramma voor uitkeringsgerechtigden met leefgewoonten die minder bijdragen aan een goede gezondheid, met als doel hen meer te laten bewegen en op weg te helpen naar (vrijwilligers)werk: Stapjefitter heeft in Woerden al haar meerwaarde bewezen. In de gemeente Papendrecht startte eerder dit jaar een pilot over dit programma en die smaakt naar meer, zo menen Heidy van Dam en Rob Kok namens de gemeente. “De aanvankelijke argwaan onder de deelnemers sloeg na twee weken om in saamhorigheid en enthousiasme.”

“Na achttien weken was er echt vooruitgang geboekt”

“De aanleiding om in Papendrecht aan de slag te gaan met Stapjefitter was tweeledig,” vertelt Heidy van Dam, projectleider Sport &Bewegen bij deze gemeente. “Enerzijds deelde een collega uit Woerden al een tijdje zijn positieve ervaringen over dit programma met mij. Anderzijds hadden wij in ons sociaal domein nog geen programma waarbij sport en bewegen als middel kunnen worden ingezet voor de specifieke doelgroep waar Stapjefitter zich op richt: uitkeringsgerechtigden met ongezonde leefgewoonten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt…

Lees verder
Suzan (links) en Maaike bekijken het dashboard
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Onderzoek en cijfers

“Als je weet wat er allemaal speelt,

kun je beter anticiperen”

Voor het snel inzien van epidemiologische gegevens in onze regio lanceerde de GGD ZHZ onlangs www.hoegezondiszhz.nl. Op deze makkelijk toegankelijke en overzichtelijke site zijn de gegevens terug te vinden van de Kindmonitor, eveneens een noviteit binnen de GGD. Voor beide projecten is nauw samengewerkt met de Jeugdgezondheidszorg, in deze regio belegd bij Rivas en Careyn. De nieuwe site is inmiddels gepresenteerd en de reacties zijn positief. “In één oogopslag heb je een compleet beeld.”

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt en begeleidt ouders van kinderen bij de groei, ontwikkeling, verzorging en opvoeding. Daartoe worden regelmatig vragenlijsten uitgezet.  “Ons werk is vooral georiënteerd op individuele probleemsignalering, de vragen op onze vragenlijsten zijn daarop afgestemd,” zegt Maaike Luiten, manager Careyn Jeugd & Gezin Dordrecht. “De GGD is met name gericht op collectieve preventie en heeft daartoe behoefte aan andere gegevens. Belangrijk is echter wel dat mensen niet belast worden met te lange vragenlijsten, waarin mogelijke doublures in vragen voor extra irritaties kunnen zorgen. Ik reageerde dan ook positief toen ik door de GGD benaderd werd om mee te werken aan de totstandkoming van de Kindmonitor.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marianne van der Mijden
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Gezond opgroeien

Gezonde leefstijl

begint bij de kinderopvang

Pipoo is de eerste kinderopvang in Dordrecht die zich binnenkort officieel ‘Gezonde Kinderopvang’ mag noemen. Gezonde Kinderopvang is erop gericht dat pedagogisch medewerkers kinderen al op jonge leeftijd een gezonde leefstijl aanleren. Want jong geleerd is oud gedaan!

Pedagogisch beleidsmedewerker Samantha Martinez volgde de train-de-trainer-cursus tot ‘coach Gezonde Kinderopvang’, die deel uitmaakt van de aanpak Gezonde Kinderopvang. (Toekomstig) pedagogisch medewerkers en gastouders leren hoe zij samen met ouders en kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving kunnen bieden en zelf het gezonde voorbeeld kunnen geven.

“We gaan nu bewust meer naar buiten”

Waarom zijn jullie bezig met Gezonde Start?

“We vonden gezondheid al belangrijk en zijn er de afgelopen jaren al mee bezig geweest. Dit is een mooie volgende stap in kwaliteitsverbetering.”

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Eerste dementie-vriendelijke GGD van Nederland

Lees verder

Eritreeërs in de Drechtsteden

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

500 grote en kleine bezoekers

Lees verder

Stoptober en een rookvrije gezondheids boulevard

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

Thema certificaat ‘Welbevinden’ voor Yulius school Het Tij

Lees verder

Magazine

Voor partners en gemeenten in de regio

samenvoorgezondmagazine.nl

Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ en SACHA tekst & pr
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: diverse fotografen

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, meer kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.