Kort nieuws

OUDERENSAFARI - Vijf vragen aan..

Judith Bouwmeester

adviseur publieke gezondheid. Zij richt zich in het team Hoeksche Waard op ouderen en ging in 2016 op ‘ouderensafari’.

Waarom een ouderensafari?

“Mijn taak is het bevorderen van de vitaliteit en eigen kracht van ouderen. Daarvoor is het belangrijk te weten wat er gebeurt op dit vlak en waar behoefte aan is. Ik wilde kennismaken met alle organisaties die zich in de Hoeksche Waard inzetten voor ouderen en natuurlijk ouderen zelf.”

Hoe heb jij je safari aangepakt?

“Ik ben gestart bij de gemeente en bij Welzijn Hoeksche Waard. Vervolgens ben ik in gesprek gegaan met inloophuizen, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgondersteuners en verzorgingshuizen. Telkens heb ik gevraagd: wie moet ik zeker spreken over dit onderwerp? Zo kwam ik steeds verder.”

Wat kwam er aan de orde?

“Aan iedereen die ik sprak heb ik gevraagd: Wat doen jullie? Wat levert dat op? Waaraan is nog behoefte? Die laatste vraag heb ik vooral ook aan ouderen zelf gesteld en aan mantelzorgers en vrijwilligers.”

Werk jij volgens een bepaalde methode?

“‘The golden circle’ van Simon Sinek is mijn leidraad, met als centrale vragen: ‘why, how, what’. Het hele team publieke gezondheid in de Hoeksche Waard werkt vanuit dit principe. Het gaat om het resultaat. Daarnaast is voortdurend evalueren belangrijk. Doen we wat we moeten doen?”

Wat heeft jouw safari opgeleverd?

“In ieder geval hartverwarmende contacten. Er gebeurt veel goeds. De gesprekken hebben geresulteerd in een plan voor het komende jaar met initiatieven die de GGD ondersteunt of initieert. Aandachtspunten zijn eenzaamheid, kennis over dementie, fit blijven en bewegen en ondersteuning voor mantelzorgers. Vroegtijdige interventies zijn belangrijk om ouderen vitaal te houden.”

Ook een vraag aan Judith?