Kort nieuws

Stijging alcoholvergiftigingen

Jongeren nog steeds grootste groep comazuipers

Uit recente cijfers van de Ambulancedienst, verzameld in opdracht van de Dienst Gezondheid & Jeugd, blijkt dat alcoholpreventie nog steeds aandacht verdient. In 2016 is in Zuid-Holland Zuid, net als in de rest van Nederland, het aantal alcoholvergiftigingen opnieuw gestegen.

In alle leeftijdsgroepen in ZHZ is een toename van alcoholvergiftigingen waargenomen. Jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar vormen nog steeds de grootste groep ‘comazuipers’. Onder hen steeg het aantal alcoholgerelateerde letsels van 63 personen in 2014 naar 79 in 2015 en 86 in 2016. De jongsten van hen die in aanraking zijn gekomen met ambulancepersoneel waren 13 jaar oud.

Verdeling naar subregio

Het meeste alcoholgerelateerde letsel deed zich in de Drechtsteden voor. Het aantal inwoners en uitgaansgelegenheden is daar dan ook het hoogst.

2014 2015 2016
Drechtsteden

13-19 jaar

 

44

 

43

 

50

Hoeksche waard

13-19 jaar

 

6

 

17

 

9

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

13-19 jaar

 

13

 

19

 

27

Totaal 63 79 86

Verschillende gemeenten in de regio, zoals Molenwaard, Giessenlanden en Leerdam kiezen ervoor extra in te zetten op alcohol(- en drugs)preventie. Lees hier het verhaal van de gemeente Zederik.