Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Mentale weerbaarheid

Samen ‘dijkwachten’

in de Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard is het ‘dijkwachtersoverleg’ in het leven geroepen. Met waterstanden heeft dit echter niets te maken. Wel met beter samenwerken. “De ‘dijken’, oftewel ons preventief jeugdbeleid, gaan we ophogen, verbinden en sterker maken. Zodat onze jongeren zich gezond kunnen ontwikkelen.”

“Doen we de goede dingen? Dat vroegen wij ons het afgelopen jaar af”, vertelt Christel Heijmans, programmaregisseur preventie. ‘Wij’, dat zijn de partijen die in de Hoeksche Waard met jongeren bezig zijn, zoals de JGZ, schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, GGD en gemeenten. “Hoe maken we onze gezamenlijke preventieve aanpak beter”?

Meer samenwerking

“We doen ons werk ieder op onze eigen manier. Terwijl we dat niet altijd van elkaar weten, kunnen we elkaar soms helpen iets op te lossen. Daarvoor is het belangrijk om elkaar te kennen, te delen wat we doen.” Precies dat is volgens Christel het doel van het kersverse dijkwachtersoverleg. ” Samen kunnen we beter inspelen op de behoefte van de inwoners van de Hoeksche Waard. En bepalen wat een gezonde ontwikkeling van jongeren in de weg staat, of juist bevordert.”

Vanuit de partijen zelf

Het dijkwachtersoverleg is ontstaan vanuit de partijen zelf. “Samen hebben we een plan gemaakt om beter signalen te vangen en te vertalen naar een gezamenlijke aanpak. Aan de voorkant trekken we meer gezamenlijk op rondom brede maatschappelijke vragen, om individuele problemen te voorkomen. En we gaan zorgen voor slagkracht om adequaat problemen aan te pakken, met inzet en betrokkenheid van alle partijen. Ieder vanuit zijn rol en deskundigheid.” De GGD en Christel zijn intensief met elkaar opgetrokken om hier vorm aan te geven. “We hadden er dezelfde beelden bij. De GGD heeft met het management van de verschillende organisaties het plan uitgewerkt. En nu gaan de professionals het uitvoeren.”

“Terwijl we dat niet altijd van elkaar weten, kunnen we elkaar soms helpen iets op te lossen.”

De praktijk

In 2017 starten drie ‘dijkwachtersgroepen’ volgens de geografische indeling van de Jeugdteams: in Cromstrijen-Korendijk, in Binnenmaas-Strijen en in Oud-Beijerland. “De schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige, de jongerenwerker en de gezonde schooladviseur zijn onze ‘dijkwachters/antennes’. Zij delen wat er speelt en denken samen na over een passende aanpak”, vertelt Christel. “De groepen komen minimaal eens per kwartaal bij elkaar en halen vooraf signalen op. De projectleider publieke gezondheid van de GGD geeft er betekenis aan met hulp van epidemiologische gegevens en vertaalt als voorzitter de signalen in een aanpak. Er wordt daarbij goed gekeken naar inzet van het informele netwerk en eventuele extra deskundigheid. De GGD schakelt met gemeenten en zorgt voor aansluiting op het regionale programma volksgezondheid.”

Nu al resultaat

Nog voor het dijkwachtersoverleg is gestart, zijn er al goede voorbeelden. “De ene organisatie bleek wachtlijsten te hebben voor de weerbaarheidstraining ‘Rots & Water’, terwijl de andere organisatie nog ruimte had voor aanmeldingen.” En Christel noemt ook de drugsaanpak. “Er is nu een bredere drugsaanpak in de Hoeksche Waard met de scholen, politie, openbaar ministerie, de jeugdteams welzijn- en zorgpartijen. Handhaving, preventie en hulpverlening gaan hierbij samen.”

Versterking jeugdstelsel

“Samen werken we aan het versterken van het jeugdstelsel. Hoe mooi is het als we er straks bij zijn voordat er een probleem is? Als we op tijd kunnen interveniëren?”, besluit Christel. “We willen straks de storm al van ver zien aankomen en de dijk tijdig op zwakke plekken ophogen.” Het dijkwachtersoverleg staat niet op zich maar is onderdeel van het grotere plan ‘Dijken op Delta Hoogte’. “Een aanpak om de jeugdhulp in de Hoeksche Waard te versterken. Alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid zetten in op het versterken van de voorkant van de jeugdhulp. Eens in de zoveel tijd presenteren we aan elkaar wat er op preventief vlak gebeurt. “Geen saaie rapporten”, volgens Christel, “maar een visuele presentatie van het resultaat. De dijkverhoging in beeld.”