Vragen over dit thema?

Programmamanager kennis Arne Mellaard
Programmamanager onderzoek Arne Mellaard raadpleegt de databank
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Onderzoek en cijfers

Een schat aan

gezondheidsinformatie

Wat is de levensverwachting van inwoners in Zuid-Holland Zuid? Hoe heeft overgewicht zich de laatste jaren ontwikkeld? Welke aanpak werkt aantoonbaar bij alcoholproblematiek? Het antwoord op deze en een heleboel andere vragen vindt u bij de GGD.

De GGD verzamelt non-stop feiten, cijfers en achtergrondinformatie over de gezondheid van inwoners in Zuid-Holland Zuid. Voortdurende monitoring levert input op voor het vierjaarlijkse gezondheidsbeleid. Deze schat aan informatie is voor iedereen te raadplegen via www.dienstgezondheidjeugd.nl/onderzoekencijfers.

“We zijn voortdurend in gesprek, aan het monitoren en informatie aan het verwerken”

Onmisbare tool

“Om alle informatie bij te houden, werken we met een gemotiveerd en multidisciplinair team,” vertelt programmamanager onderzoek Arne Mellaard. “We zijn voortdurend in gesprek, blijven verkennen en nieuwe informatie wordt snel verwerkt. Ook gemeenten en andere partners werken mee. Daarmee beschikken we over waardevolle tools voor ontwikkeling van beleid over gezondheid, welzijn en participatie, horen wij ook van hen terug. Zo heeft de gemeente Sliedrecht recent cijfers over alcohol gebruikt om beleid te ontwikkelen en smart-doelstellingen te formuleren. En wie daarnaast behoefte heeft aan sparren, bijvoorbeeld over verdieping of onderbouwing van beleid? Daar heeft iedere subregio zijn eigen onderzoeker voor, die deel uitmaakt van het GGD-team publieke gezondheid van die subregio. Die lijnen zijn bewust kort.”

Contact met de onderzoeker van uw subregio?

Hoeksche Waard
Chantal Kenens

Drechtsteden
Merel Schutten

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Johan van Veelen

De diepte in

“Naast inzicht in trends en ontwikkelingen op basis van wettelijke taken, ontstond er bij ons en onze partners behoefte aan meer verdieping. Daarom zijn we gestart met een kennisprogramma. Samen met gemeenten hebben we een aantal ontwikkellijnen gekozen”, aldus Arne. Dat zijn ‘veerkracht en positieve gezondheid’, ‘de jeugd heeft de toekomst’, ‘gezondheidsbescherming’ en ‘maatschappelijke zorg en wmo’. “Daarbinnen doen we verdiepende analyses en onderzoek. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de staat van de jeugd, het doorontwikkelen van de crisisorganisatie en voorbereiding op de omgevingswet. Alles om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over preventie en publieke gezondheid”, benadrukt Arne. “Het is in feite een aanvulling op het structureel onderzoek waarmee onze onderzoekers de beleidsadviseurs bij gemeenten en partners ondersteunen in hun dagelijkse praktijk.”

Onderzoek en cijfers, voor wie en waarom?

www.dienstgezondheidjeugd.nl/onderzoekencijfers biedt een grote hoeveelheid actuele en onderbouwde informatie over gezondheid en ziekte, oorzaken van (on)gezondheid, preventie en zorggebruik in ZHZ. Met naast de reeds genoemde ook antwoord op vragen als: Welke ziekten komen nu en in de toekomst veel voor? Hoe staat het met voortijdig schoolverlaten? Hoe gezond leven we in deze regio? Hoe ervaren inwoners hun leefomgeving? De informatie is ook waardevol voor preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties.

Meer weten over dit onderwerp?

www.dienstgezondheidjeugd.nl/onderzoekencijfers