Kort nieuws

Online grenzen overschrijden?

Adequaat handelen!

Digipesten, naaktfoto’s verspreiden via social media, bijna dagelijks verschijnen er berichten over incidenten in de media. Toch weten veel scholen nog niet goed wat te doen bij dit soort online grensoverschrijdend gedrag. Een recent incident op een middelbare school in Dordrecht leidde tot de organisatie van een scholingsochtend waar een brede mix van betrokkenen op af kwam.

De directeur van de school trok aan de bel bij de gemeente. “Er gaan hier naaktfoto’s van een leerling rond, wat kunnen wij doen?” Direct werd een overleg gepland met het samenwerkingsverband passend onderwijs Dordrecht, de schooldirecteur, politie, jongerenwerk, gemeente en GGD. “Het team wist niet goed hoe te handelen”, vertelt Fatima Debjani, adviseur publieke gezondheid die namens de GGD aansloot. Er kwam een scholingsochtend met workshops voor alle VO-scholen in Dordrecht.

“Wat is sexting, wat doet het met je? Hoe houden we rust in de klas? Hoe gaan we met het slachtoffer om?” Daar ging de scholingsmiddag over, vertelt Fatima. “Schoolmaatschappelijk werkers, zorgco√∂rdinatoren, leerlingbegeleiders, mentoren en directeuren kregen praktische handvatten. Bureau Halt, politie en jongerenwerk vertelden over hun rol bij aangifte. In een afsluitend theaterstuk werd alles nog eens samengevat.”

De belangstelling was groot en de reacties positief. “Iedereen heeft geleerd hoe adequaat te handelen. Scholen die daar behoefte aan hebben krijgen extra begeleiding. Verder komt er in het najaar een soortgelijke bijeenkomst aan voor het primair onderwijs en ook voor het voorgezet onderwijs Drechtstedenbreed.”