Vragen over dit thema?

Adviseur Debbie van der Linden
Adviseur Claartje Berns van de gemeente Zederik, inmiddels opgevolgd door beleidsmedewerker Sociaal Domein Roger van Loon
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Alcohol

"GGD kan ons niet

dichtbij genoeg zijn"

Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid kiezen een gezondheidsthema waarop ze extra investeren. In de gemeente Zederik is dat alcohol- en drugspreventie. De GGD ontwikkelde een aanpak. “We trekken zoveel mogelijk samen op. Onze adviseur bij de GGD komt onder andere regelmatig een dag op het gemeentehuis werken”, vertelt adviseur Sociaal Domein Claartje Berns.

Claartje richt zich bij de gemeente op de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid. “Onze recent opgestelde lokale sociale agenda draait om preventie. De lokale aanpak voor alcohol- en drugspreventie hebben we in deze agenda een vervolg gegeven.”

Lokaal sociaal beleid

In de gemeente Zederik, bestaande uit zeven dorpskernen met ruim 13.500 inwoners, wordt op relatief jonge leeftijd al alcohol gedronken. Claartje: “We vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. In het Sociaal Domein doen we enorm veel samen met andere gemeenten, maar op dit punt hebben we lokaal beleid ontwikkeld.” In het plan van aanpak staan ouders en scholen centraal. “We hebben met de schooldirecties gesproken en gaan ouderavonden organiseren.” Naast scholen vormen horeca en evenementen ook een speerpunt. “Elk jaar is er traditiegetrouw een feestweek in een van de dorpen van Zederik. Samen met onder andere sportverenigingen en handhavers willen we acties rondom dit soort evenementen organiseren.”

“Samen met sportverenigingen en handhavers acties rond evenementen organiseren”

Expert

“Je merkt dat bij de GGD veel kennis zit over alcohol, jongeren en preventie. Debbie van der Linden, ‘onze’ adviseur publieke gezondheid bij de GGD, is een echte expert en dat hebben wij nodig,” vertelt Claartje. “Ik heb een heel breed pakket aan taken en kan van alles maar een beetje doen. Daarom is het fijn om nauw met de GGD samen te werken. Want dit plan van aanpak vraagt veel tijd en inzet. Allerlei partijen willen we actief betrekken, en vergeet de raad niet.” Ze wil ook haar collega’s vertrouwd maken met de GGD. “Ik heb Debbie aan mijn collega-beleidsmedewerkers en het sociaal team voorgesteld, aan de wethouder en de mensen van veiligheid en handhaving. En ze werkt regelmatig een dag hier op het gemeentehuis.” Claartje merkt dat de GGD daardoor niet meer zo groot en ver weg lijkt. “De manier van werken is prettig, maar fysieke nabijheid zorgt voor een nog betere samenwerking. Net als duidelijke afspraken over wie wat doet.”

Na de transities

“We zijn enorm druk geweest met de veranderingen in het Sociaal Domein. De transitiefase is nu achter de rug. Preventie krijgt overal weer meer aandacht”, volgens Claartje. “De gemeente Zederik investeert daar de komende tijd extra in. Het ‘voorliggende’ veld is zó belangrijk. Het begint tenslotte allemaal met gezondheid.”

Ook de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en Leerdam zetten extra in op alcohol- en drugspreventie