Kort nieuws

Eerste basisscholen in ZHZ

met vignet 'voeding'

Geert Groote in Dordrecht, De Margriet in Zwijndrecht en De Meander in Hendrik-Ido-Ambacht zijn de eerste basisscholen in de regio die zich ‘gezonde school’ mogen noemen op het gebied van voeding. De scholen werkten er het afgelopen jaar hard aan om, met ondersteuning van de GGD ZHZ, een gezond voedingsbeleid in te voeren.

Directeur Richard Lentze en wethouder Karin Lambrechts zijn trots op het vignet

De ‘Gezonde School’-aanpak helpt scholen structureel aandacht te besteden aan gezondheid op verschillende vlakken. “1 op de 8 kinderen in de basisschoolleeftijd is te zwaar. Vaak ligt dit aan een ongezond voedingspatroon. Ouders hebben hierin een belangrijke rol, maar de school ook. Gezonde leerlingen presteren beter. Gezond gedrag stimuleren is belangrijk, omdat op jonge leeftijd een belangrijke basis wordt gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid,” aldus Gezonde School-adviseur Fatima Debjani van de GGD.

De scholen hebben het vignet ‘voeding’ verdiend door lessen over gezonde voeding in te voeren en gezond eetgedrag tijdens de ochtendpauze, lunch, en bij traktaties te stimuleren. Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de directie, onderwijzend personeel en ouderraad of medezeggenschapsraad zijn nauw betrokken.

In maart is er weer een nieuwe mogelijkheid voor scholen om gebruik te maken van het extra ondersteuningsaanbod Gezonde School.