Kort nieuws

11.000 volwassenen en ouderen

Ruim 11.000 mensen in de regio hebben een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn ingevuld. De resultaten van deze ‘monitor Volwassenen & Ouderen’ worden in mei/juni bekend gemaakt op onze website. Daarnaast krijgen gemeenten een uitgebreide toelichting op hun eigen cijfers door adviseurs van hun GGD-team publieke gezondheid.