Samen voor gezond

Magazine

Je moet naar mensen toegaan

Hoe maak je eenzaamheid op een luchtige manier bespreekbaar?

Pagina 3

Samen signalen vangen

…en inspelen op de behoefte van jongeren

Pagina 4

Een schat aan gezondheidsinformatie

Online en bij de adviseurs van de GGD

Pagina 5
Karel van Hengel - Directeur Dienst Gezondheid & Jeugd
Column

Kracht door

verbinding

“Hoe kunnen we samen zorgen voor zo gezond mogelijke inwoners in Zuid-Holland Zuid? Dat is een vraag die ons allen bezighoudt.

Het begrip ‘positieve gezondheid’ komt hierbij om de hoek kijken. Het gaat niet over genezen of oplossen, maar over kracht. Zo weerbaar mogelijk zijn in de omstandigheden waar je mee te maken hebt. Het vermogen hebben om inhoud en richting te geven aan je eigen leven. Die kracht ontwikkelen en (helpen) organiseren, daar ligt bij uitstek een taak voor de GGD. Kunnen wij dat alleen? Absoluut niet. We hebben onze partners er hard bij nodig.

“Een maatschappelijk vraagstuk waarbij de complete sociale infrastructuur een rol speelt”

Onlangs was ik bij de landelijke conferentie ‘Nederland vitaal: samen voor een gezonde jeugd’. Onderwerp was onder andere overgewicht bij kinderen. Bij uitstek een thema dat je niet geïsoleerd kunt benaderen. En ook een thema dat verder gaat dan uitsluitend de fysieke gezondheid van kinderen. Hoe gaan we daar collectief mee om? Ik zie dit niet als het zoeken naar een oplossing voor een probleem met één discipline in de hoofdrol, maar als een maatschappelijk vraagstuk waarbij de complete sociale infrastructuur een rol speelt.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Michelle Stoel
Interview

Subregio

Drechtsteden

Thema

Eenzaamheid

“Je moet naar mensen

toegaan”

Hoe maak je een serieus thema als eenzaamheid op een luchtige manier bespreekbaar? Stichting Welzijnswerk, Tablis Wonen en het team publieke gezondheid van de GGD organiseren samen theatervoorstellingen in wooncomplexen in Sliedrecht. “De bijeenkomsten beginnen voorzichtig. Maar uiteindelijk wisselen bewoners actief ervaringen uit en gaan ze echt het gesprek aan over eenzaamheid.”

“We willen het liefst dat mensen zelf in actie komen. Er is veel aanbod, maar ze weten vaak niet de weg.”

De werkgroep ‘erbij in Sliedrecht’ is al langer bezig met eenzaamheid. Verschillende (zorg)organisaties uit de hele gemeente organiseren het ‘Kom erbij festival’, educatieve- en creatieve workshops en andere activiteiten waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. Dit gebeurt met name rond de feestdagen, die voor veel mensen eenzaam kunnen zijn. “Het idee om met theatervoorstellingen naar mensen toe te gaan, ontstond tijdens een gesprek over hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken”, vertelt Charlotte Brouwer van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Anke Nooijens
Christel Heijmans, programmaregisseur preventie in de Hoeksche Waard
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Mentale weerbaarheid

Samen ‘dijkwachten’

in de Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard is het ‘dijkwachtersoverleg’ in het leven geroepen. Met waterstanden heeft dit echter niets te maken. Wel met beter samenwerken. “De ‘dijken’, oftewel ons preventief jeugdbeleid, gaan we ophogen, verbinden en sterker maken. Zodat onze jongeren zich gezond kunnen ontwikkelen.”

Het versterken van ‘de dijken’ (preventief jeugdbeleid) in beeld

“Doen we de goede dingen? Dat vroegen wij ons het afgelopen jaar af”, vertelt Christel Heijmans, programmaregisseur preventie. ‘Wij’, dat zijn de partijen die in de Hoeksche Waard met jongeren bezig zijn, zoals de JGZ, schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, GGD en gemeenten. “Hoe maken we onze gezamenlijke preventieve aanpak beter”?

“Terwijl we dat niet altijd van elkaar weten, kunnen we elkaar soms helpen iets op te lossen.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Programmamanager kennis Arne Mellaard
Programmamanager onderzoek Arne Mellaard raadpleegt de databank
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Onderzoek en cijfers

Een schat aan

gezondheidsinformatie

Wat is de levensverwachting van inwoners in Zuid-Holland Zuid? Hoe heeft overgewicht zich de laatste jaren ontwikkeld? Welke aanpak werkt aantoonbaar bij alcoholproblematiek? Het antwoord op deze en een heleboel andere vragen vindt u bij de GGD.

De GGD verzamelt non-stop feiten, cijfers en achtergrondinformatie over de gezondheid van inwoners in Zuid-Holland Zuid. Voortdurende monitoring levert input op voor het vierjaarlijkse gezondheidsbeleid. Deze schat aan informatie is voor iedereen te raadplegen via www.dienstgezondheidjeugd.nl/onderzoekencijfers.

Onmisbare tool

“Om alle informatie bij te houden, werken we met een gemotiveerd en multidisciplinair team,” vertelt programmamanager onderzoek Arne Mellaard. “We zijn voortdurend in gesprek, blijven verkennen en nieuwe informatie wordt snel verwerkt. Ook gemeenten en andere partners werken mee. Daarmee beschikken we over waardevolle tools voor ontwikkeling van beleid over gezondheid, welzijn en participatie, horen wij ook van hen terug. Zo heeft de gemeente Sliedrecht recent cijfers over alcohol gebruikt om beleid te ontwikkelen en smart-doelstellingen te formuleren. En wie daarnaast behoefte heeft aan sparren, bijvoorbeeld over verdieping of onderbouwing van beleid? Daar heeft iedere subregio zijn eigen onderzoeker voor, die deel uitmaakt van het GGD-team publieke gezondheid van die subregio. Die lijnen zijn bewust kort.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Carola Schrijvers
Projectleider publieke gezondheid en regiocoördinator gezondheid statushouders ZHZ Carola Schrijvers
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Statushouders

"Gezondheid en integratie

gaan hand in hand"

In november is, als vervolg op een landelijk akkoord, in onze regio een coördinator gezondheid statushouders ZHZ aangesteld. Carola Schrijvers, afkomstig van de GGD, ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van hun gezondheidsaanpak voor statushouders. “Gezondheid is belangrijk voor iedereen, maar dit is een bijzondere groep mensen. Zij hebben een speciaal op hen afgestemd programma nodig”.

De overheid vindt snelle integratie en participatie van statushouders belangrijk. Het landelijk ‘Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’ gaat uit van ‘Blijven is meedoen’. Gezondheid is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom heeft het landelijk akkoord onder andere geleid tot de inzet van een regiocoördinator gezondheid in Zuid-Holland Zuid.

“Gezonde mensen hebben meer kans op integratie”

Gezondheid en statushouders

Statushouders kunnen volgens Carola nog niet meedraaien in reguliere gezondheidsprogramma’s. “Ten eerste lopen zij andere risico’s. Een voorbeeld zijn psychische klachten. Die komen bij hen meer voor, dus moeten we zorgen dat hulpverleners daar extra alert op zijn. Ook weten statushouders vaak niet goed hoe de gezondheidszorg hier in elkaar zit. Ten tweede moeten we hen op een andere manier zien te bereiken. Ze zijn soms vrij onzichtbaar, of er is een taalbarrière”.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Debbie van der Linden
Adviseur Claartje Berns van de gemeente Zederik, inmiddels opgevolgd door beleidsmedewerker Sociaal Domein Roger van Loon
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Alcohol

"GGD kan ons niet

dichtbij genoeg zijn"

Alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid kiezen een gezondheidsthema waarop ze extra investeren. In de gemeente Zederik is dat alcohol- en drugspreventie. De GGD ontwikkelde een aanpak. “We trekken zoveel mogelijk samen op. Onze adviseur bij de GGD komt onder andere regelmatig een dag op het gemeentehuis werken”, vertelt adviseur Sociaal Domein Claartje Berns.

Claartje richt zich bij de gemeente op de ontwikkeling van lokaal sociaal beleid. “Onze recent opgestelde lokale sociale agenda draait om preventie. De lokale aanpak voor alcohol- en drugspreventie hebben we in deze agenda een vervolg gegeven.”

“Samen met sportverenigingen en handhavers acties rond evenementen organiseren”

Lokaal sociaal beleid

In de gemeente Zederik, bestaande uit zeven dorpskernen met ruim 13.500 inwoners, wordt op relatief jonge leeftijd al alcohol gedronken. Claartje: “We vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. In het Sociaal Domein doen we enorm veel samen met andere gemeenten, maar op dit punt hebben we lokaal beleid ontwikkeld.” In het plan van aanpak staan ouders en scholen centraal. “We hebben met de schooldirecties gesproken en gaan ouderavonden organiseren.”

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Eerste basisscholen met vignet 'voeding'

Lees verder

11.000 volwassenen en ouderen

Lees verder

Ouderensafari Vijf vragen aan...

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Gezond Nieuw-Lekkerland!

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

Stijging alcohol- vergiftigingen

Lees verder

Sexting: online grenzen overschrijden

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, betere kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.