Kort nieuws

RIVM publiceert GGD-onderzoek

vaccineren

De GGD ZHZ heeft onderzoek gedaan naar overwegingen van ouders bij wel/niet vaccineren. In het Infectieziektenbulletin van april 2019 heeft het RIVM in een artikel de resultaten van dit GGD-onderzoek gepubliceerd. 
De GGD is met een multidisciplinaire werkgroep, waarin ook JGZ-medewerkers, in gesprek gegaan met voorstanders, twijfelaars en tegenstanders van vaccineren in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast is onder een groep van 2.530 ouders een vragenlijst uitgezet. De vaccinatiegraad is in ZHZ van oudsher lager dan in de rest van het land, vanwege het aantal inwoners van reformatorische gezindte. Net als in de rest van Nederland, daalde in de regio Zuid-Holland Zuid de vaccinatiegraad de afgelopen jaren bovendien licht.

Meer weten? Stuur een mail naar projectleider Neelke Krijgsman.