Kort nieuws

GGD ondersteunt bij

rookvrij maken schoolterrein

Steeds meer plekken waar kinderen komen zijn rookvrij. De beweging naar een Rookvrije Generatie is in volle gang. Ook de GGD ZHZ draagt hieraan bij, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien, niet in de verleiding komen om te roken en niet mee hoeven roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgeving van kinderen, zoals schoolterreinen, rookvrij maken.

Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 hun schoolterrein rookvrij te maken (wijziging Tabakswet). Want uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook aangezet worden tot roken. Een rookvrij schoolterrein beschermt hen daarnaast ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

De GGD faciliteert gemeenten in de regio om de beweging naar rookvrije omgevingen te realiseren. Mede daarom is er in maart 2019 een infosheet naar gemeenten gestuurd over de veranderende wetgeving en een oproep om scholen te activeren en/of te ondersteunen bij het rookvrij maken van hun schoolterrein.

Een goed voorbeeld is Hendrik-Ido-Ambacht. Daar heeft de GGD met de gemeente, Hi5Ambacht en het Jongerenwerk de handen ineen geslagen om de scholen in Hendrik-Ido-Ambacht naar een rookvrij schoolterrein te begeleiden. Het thema is bestuurlijk geagendeerd in de Lokale Educatieve Agenda en in een brief aan de scholen doet de wethouder de oproep om het gesprek aan te gaan met de coördinator van Hi5Ambacht. Bijna alle scholen hebben zich gemeld en de eerste gesprekken zijn gevoerd.

Op www.rookvrijschoolterrein.nl is alle informatie te vinden om aan de slag te gaan met een rookvrij schoolterrein.

Meer weten? Stuur een mail naar adviseur Judith Kolk.