Kort nieuws

LHBTI

en sociale veiligheid

De puberteit is voor veel jongeren een spannende periode. Bijna iedere puber maakt zich druk om vragen als: ‘Draag ik wel de juiste kleding?’ en ‘Hoor ik er wel bij?’ Jongeren die lesbische, homo-, bi-, transgender- of intersekse- (LHBTI-) gevoelens hebben, staan daarbij voor een extra uitdaging. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt LHBTI-jongeren kwetsbaar voor het ontwikkelen van onder meer depressie en zelfmoordgedrag.

Op donderdagochtend 10 oktober 2019 organiseren de GGD en de gemeente Dordrecht een scholingsbijeenkomst over LHBTI en Sociale Veiligheid. Professionals die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, bij een MBO of zorginstelling gaan aan de slag met vragen als: Wat kun je op school doen om deze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen? Hoe maak je LHBTI-zijn bespreekbaar in de klas? En hoe ga je individueel in gesprek met leerlingen die (misschien) LHBTI zijn? De bijeenkomst richt zich op bewustwording, signaleren, het vergroten van acceptatie en veiligheid en het maken van passend beleid.

Bent u ge├»nteresseerd of heeft u vragen? Stuur een mail naar Lindy van Hooijdonk, Senior Beleidsmedewerker Zorg en Ondersteuning bij ‘Dordrecht Regenboogstad’. De definitieve uitnodiging met mogelijkheid tot aanmelden, het programma en de locatie ontvangt u dan begin september.