Kort nieuws

GGD en gemeenten

maken nieuw gezondheidsbeleid

De gemeenten in ZHZ zijn hard aan de slag met het maken van een nieuwe beleidsnota volksgezondheid voor de periode 2020-2023. Zij worden hierin geadviseerd door medewerkers van de GGD. Welke publieke gezondheidsonderwerpen zijn belangrijk om op te pakken? Wat zijn dan haalbare ambities voor de komende vier jaar? In een aantal themasessies formuleren collega’s van gemeente en GGD samen een antwoord op deze vragen.

In de eerste themasessie van dinsdag 4 juni stond ‘leefstijl’ centraal. De gemeenten deelden hun aanpak en ambitie op het gebied van gezond gewicht, de rookvrije generatie en alcoholgebruik met elkaar. Er volgt een vergelijkbare themasessie over mentale gezondheid. Met als uiteindelijk resultaat voor de gemeenten: concrete doelstellingen voor hun beleid.

Meer weten? Stuur een mail naar programmamanager Arne Mellaard.