Kort nieuws

De kracht van het

Netwerk V&V

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ stimuleert het werken vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit concept gaat niet uit van ziekte, maar van kansen, mogelijkheden en wat iemand nog wél kan.

Op 11 april jl. kwamen de leden van het netwerk voor de halfjaarlijkse bijeenkomst bij elkaar, om nieuwe leden te verwelkomen, zich te laten inspireren door voorbeelden als de Fact-teams van Yulius en Wij Crabbehof, en mee te denken over het versterken van de kracht van het netwerk.

Na de opening door directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden David van Maanen, volgde een warm welkom van wethouder Lizanne Lanser in ‘haar’ gemeente Molenlanden. Alle nieuwe leden hebben zich vervolgens voorgesteld en in een korte pitch gemotiveerd waarom zij deelname aan het netwerk zo belangrijk vinden:

  • Pauline Aalbers, regiomanager bij Lelie Zorggroep, waar gewerkt wordt aan veerkrachtige medewerkers die goed in hun vel zitten, bewegen en gezond leven
  • Janneke Louisa, bestuurder bij Present ouderenzorg, waar ‘bewegingsgerichte zorg’ geleverd wordt
  • David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden, die zich richt op stress-sensitieve dienstverlening.
  • Peter de Wit, bestuurder bij Stichting Waardenburg, die zich focust op de aanpak van eenzaamheid onder ouderen

Strategisch adviesbureau Common Eye, nam de deelnemers daarna mee in ‘de kracht van netwerken’. Die zit vooral in het meervoudig kijken naar complexe vraagstukken, verschillende dingen naast elkaar kunnen onderzoeken en ontdekken en het aangaan van verrassende verbindingen, ook buiten het netwerk. Een kans is ook om in kleine coalities aan bepaalde ambities te werken.

Daarop volgden twee workshops met inspirerende praktijkvoorbeelden. Yulius nam de deelnemers mee in de gedachte achter de Fact-Teams (Flexible Assertive Community Treatment), die bijdragen aan de beweging naar ‘de nieuwe GGZ’. Wij Crabbehof legde helder uit hoe zij een groep vrijwilligers in de wijk vormen die de bewoners in de wijk ondersteunt.