De nieuwe leden van het Netwerk met de pledge van Alles is gezondheid…
kort nieuws

Samen

de gezondheidsagenda vullen

Tijdens een bijeenkomst op 31 mei in het Dordrechts Museum zijn er weer negen organisaties aangesloten bij het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid: Antes, De Blije Borgh, De Lange Wei, Gemiva SVG, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Swinhove Groep, Syndion, Yulius en Rivas.

Inmiddels doen er meer dan 25 organisaties mee aan het Netwerk, dat als doel heeft gezamenlijk meer te gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid.

De beleidsmedewerkers en bestuurders van de betrokken organisaties hebben op 31 mei ook gezamenlijk invulling gegeven aan de Gezondheidsagenda. Met deze agenda wordt de transformatie naar meer preventie en eigen kracht als gezamenlijke opdracht vormgegeven. Thema’s in deze agenda: Mens Centraal, Inclusieve samenleving, Goede start, Publieke opinie, Cultuuromslag en Vitale en Veerkrachtige medewerker. De deelnemers werden uitgedaagd concreet aan te geven: welke stap ga je morgen direct al zetten? De werkgroep, waarin de trekkers van het netwerk zijn vertegenwoordigd (Dienst Gezondheid & Jeugd, Drechtzorg en de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid) gaan op basis van alle input verder aan de slag met de gezondheidsagenda.

Meer weten over positieve gezondheid of het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid? Ga naar www.drechtzorg.nl/ketens-netwerken/vitaal-en-veerkrachtig-zhz/

Meer weten? Ook aansluiten bij het netwerk?
Stuur een mail naar info@drechtzorg.nl.