Boomstammen sjouwen en bootcampen is de trend
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Gezonde leefomgeving

Kliederen met modder

in het Sterrenburgpark

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gelukkig steeds vaker ook ‘gezondheid’ als belangrijke waarde meegenomen. Zo ook bij de herinrichting van het Sterrenburgpark in Dordrecht. De wateroverlast moest aangepakt worden. Een mooie kans om met allerlei partijen na te denken over het aantrekkelijker maken van het park. De GGD was ook betrokken, en keek vooral door de bril van preventie en gezondheid naar de mogelijkheden.

“In onze Dordtse ‘city deal’ hebben wij afspraken gemaakt over de belangrijke waarden van groen en water”, vertelt wijkmanager Peter van der Linden. “Voor de herinrichting van het Sterrenburgpark hebben we daarom diverse partijen in de omgeving gevraagd: wat betekent het park voor jullie? Hoe zou je er gebruik van willen maken? Dat gaf heel veel positieve reacties.”

“Hoe kunnen we een natuurlijke en waterrijke plek creëren die uitnodigt om te spelen en te bewegen?

Wateroverlast benutten

“Een bepaald deel van het park staat na regen soms flink blank. Voor de oplossing daarvan zijn we gaan ‘omdenken'”, vertelt Peter. “Studenten bedachten: als we het geld nu eens niet stoppen in drainage-buizen, maar dat water juist benutten door een waterrijke speelplek te creëren? Past helemaal in de trend van kinderen die weer in bomen klimmen en kliederen met modder, en de volwassenen die bootcampen en met boomstammen sjouwen. Dit voorstel werd door alle betrokkenen omarmd. Voor de GGD betekent dit: meer bewegen, meer gezondheid. Voor een ander: een ontmoetingsplek, sociale binding.”

Samen bedenken

In het najaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met buurtbewoners, winkeliers, scholen, woningcorporaties, diverse andere professionals en basisschoolleerlingen. Adviseur publieke gezondheid Sara Blom van de GGD: “De centrale vraag was: hoe kunnen we een natuurlijke en waterrijke plek creëren die uitnodigt om te spelen en te bewegen? Als GGD sloten wij natuurlijk graag aan om mee te denken en advies te geven over een beweegvriendelijke inrichting. Wij waren ook al vertegenwoordigd in het leefbaarheidsoverleg van de wijk”. Met de vele goede ideeën is de Werkgroep Sterrenburgpark aan de slag gegaan om een mooi ontwerp te maken.

“Het betrekken van de omgeving heeft een vliegwieleffect”

Plan maken

Het betrekken van allerlei partijen heeft goed uitgepakt, volgens Peter. “Het heeft een vliegwieleffect. Meerdere mensen en partijen zijn enthousiast geworden over het park en willen er iets mee. Een sociaal ondernemer overweegt een kleine horecavoorziening te maken, met een waterkraan en een plek om je sportschoenen aan te doen. Fysiotherapeuten willen er met cliënten aan de slag. Er komt een wandelgroep. Er wordt gekeken naar BBQ-plekken voor statushouders, die het thuis met alleen een balkon moeten doen. De sportverenigingen zijn betrokken. En ga zo maar door.” Sara vult aan: “Recent is het idee ontstaan om een cultureel festival in het park te organiseren. Ik ben die mogelijkheid nu aan het onderzoeken.” Mede dankzij de inbreng van de GGD is er volgens Peter ook speciale aandacht voor senioren. “Zo kijken we bijvoorbeeld ook naar het optimaal inrichten van het park voor ouderen die minder mobiel zijn.”

Realisatie

“In gesprek gaan kost tijd”, vertelt Peter. “Maar het levert veel op.” Dat geldt volgens hem ook voor de inbreng van de GGD. “Het is heel prettig om van elkaars kennis en ervaring gebruik te kunnen maken en verder te kijken dan je eigen vak. Samen kun je meer betekenen.” Het is nogal een ingreep wat er nu aan het park staat te gebeuren. “Oppervlaktewater, strandjes, klimbomen, picknickplaatsen, alles moet een plek krijgen. We hopen dat de aanleg nog voor de zomer kan beginnen, en ik ga ervan uit dat het dit jaar is gerealiseerd.” Sara is er blij mee. “Zo hebben we met elkaar van het Sterrenburgpark een prachtige plek gemaakt, waar iedereen kan genieten van het groen en het water.”