Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Mentale weerbaarheid

Preventieve interventies succesvol

in regionale schakelklassen Oud Beijerland

Bij CBS De Hoeksteen in Oud-Beijerland krijgen kinderen van statushouders les in twee regionale schakelklassen. Ter versterking van hun mentale weerbaarheid namen ze deel aan interventies van Indigo Preventie. Leerkrachten en trainers zijn enthousiast.”Als je beseft wat deze kinderen hebben meegemaakt, begrijp je het belang van de interventies.”

“Sinds schooljaar 2016-2017 hebben we hier twee regionale schakelklassen voor kinderen van statushouders uit de hele Hoeksche Waard,” vertelt Aletta Dirks, leerkracht op CBS De Hoeksteen in Oud-Beijerland en coördinator van de schakelklassen. “Deze kinderen volgen de gebruikelijke lesuren van de basisschool, maar krijgen extra taalonderwijs. Dat gebeurt via een speciaal taalprogramma dat 40 weken duurt. Als de kinderen de bijbehorende toetsen gehaald hebben, stromen ze uit naar een basisschool in de eigen gemeente. De regionale schakelklassen blijken een schot in de roos, met dank aan de samenwerkende gemeentes die dit mogelijk hebben gemaakt.”

“Hiermee halen we praten over spanning uit de taboesfeer”

Mentale weerbaarheid

Tijdens een overleg met de betrokken samenwerkingspartners kwam de mentale weerbaarheid van de kinderen ter sprake. Aletta: “Marita Rodrigues van de GGD stelde voor om hiervoor twee specifieke interventies te benutten. Dat sprak ons allemaal aan. Je weet wat deze kinderen hebben meegemaakt. Ze komen uit een situatie van oorlog, geweld of verlies en hebben niet alleen op verstandelijk gebied een flinke inhaalslag te maken. Marita nam de coördinatie op zich en regelde dat de interventies in de klassen konden worden uitgevoerd. Bijzonder, het is voor het eerst in Nederland dat dit buiten een AZC gebeurt.”

“Kinderen ervaren spelenderwijs dat zij gevoelens mogen delen”

Piep zei de muis

In een van de schakelklassen verzorgde Nicolette Claessen, Preventiedeskundige van Indigo Rijnmond, de preventieve interventie ‘Piep AZC’. Dit is een variant op de interventie ‘Piep zei de muis’, bestemd voor kinderen van ouders die veel stress en spanning ervaren. “Piep de muis is een handpop die in tien wekelijkse bijeenkomsten allerlei avonturen beleeft. Kinderen worden uitgenodigd om hierover mee te denken: wat zou Piep nu kunnen doen? Doel is dat kinderen situaties herkennen, gevoelens leren ontdekken én spelenderwijs ervaren hoe het is om deze te delen, in een veilige en vertrouwde omgeving. Na drie weken zag ik al meer openheid bij de kinderen ontstaan, mooi om te zien hoe zij elkaar hierbij hielpen.”

Opgroeien in een nieuw land

“In de tweede interventie, gericht op kinderen van acht tot twaalf jaar en genaamd “Mind Spring Junior”, ligt de focus vooral op opgroeien in een nieuw land. Naast het erkennen van de veranderingen gaat het hierbij over hun (positieve) identiteit, herkenning van en omgaan met emoties en het vergroten van zelfvertrouwen,” vertelt Petra van den Nieuwenhoff, Preventiedeskundige van Indigo Rijnmond. “Daarbij is er geen goed of fout, vooral nadenken over en bewuste keuzes maken is belangrijk. We werken met een Heldenboek waarin kinderen hun werkjes verzamelen, zoals tekeningen over hun helden. Wie zijn dat en wanneer ben je zelf een held? De aanvankelijk gesloten jongens en meisjes in de schakelklassen veranderden gaandeweg in één lossere groep kinderen, die met een positieve blik naar zichzelf en anderen durfden te kijken.”

“Vooral nadenken over en bewuste keuzes maken is belangrijk”

Zelfvertrouwen

Bij beide interventies werden de ouders nadrukkelijk betrokken, via diverse bijeenkomsten en met hulp van een tolk. Aletta tot slot: “Het resultaat is positief. We zagen de kinderen steeds meer zichzelf worden, hun zelfvertrouwen groeide. De interventies hebben echt meerwaarde, dat geldt ook voor de samenwerking met de GGD. Het contact met Marita was prettig, dat geldt ook voor haar ondersteuning bij de coördinatie in de beginfase. Het zou fijn zijn als deze interventies een vervolg krijgen. Hiermee halen we het praten over stress en spanning bij deze extra kwetsbare kinderen uit de taboesfeer, waarbij hun eigen gevoel centraal mag staan. Zoiets kun je niet vroeg genoeg leren.”

Adviseur Marita Rodrigues van de GGD: “De ouders zijn door Werk en Inkomen Hoeksche Waard (WIHW) in de gelegenheid gesteld om betrokken te zijn bij de interventies. Dit gebeurde dankzij de ontstane contacten tussen samenwerkingspartners in het overleg over de gezondheid van statushouders, dat door de GGD in de Hoeksche Waard is geïnitieerd. De ouders hebben de bijeenkomsten heel waardevol gevonden en zouden deze graag voortzetten. Er leven veel opvoedvragen, vooral bij ouders van kinderen in de pubertijd. Ook zijn zij soms onzeker over opvoeden in Nederland. Wij onderzoeken samen met Careyn de mogelijkheden om hierover met ouders in gesprek te gaan en met hen verschillende benaderingen van opvoeding te verkennen.”