kort nieuws

Buiten spelen

stimuleren

Kinderen spelen steeds minder buiten. En dat terwijl het zo goed voor ze is. Niet alleen vanwege de beweging die ze krijgen en hun motorische ontwikkeling. Buitenspelen is ook samen spelen, op ontdekking uitgaan en nieuwe vriendjes maken. Daarbij kun je je energie buiten vaak beter kwijt dan binnen. Van de kinderen In Dordt-West speelt nog maar 30% dagelijks buiten. Het stimuleren van buitenspelen is daarom een belangrijk aandachtspunt binnen het project Doe ff Gezond van de GGD. Projectleider Wendy Schneider: “Het is ongelofelijk dat kinderen zo weinig buitenspelen. Buiten dat het goed is voor kinderen, was dat vroeger toch het leukste dat er was? Wij willen uitzoeken hoe we buitenspelen weer kunnen bevorderen. Wij kijken daarbij of de omgeving uitnodigt, proberen weer meer activiteiten te organiseren voor kinderen en zijn in samenwerking met Wanderwatch een onderzoek gestart. 18 kinderen en hun opvoeders proberen voor ons een maand lang de Wanderwatch uit, een interactief horloge met spelletjes, een spionnencamera, chatfunctie en SOS-knop. We willen weten in hoeverre een smartwatch het buitenspelen stimuleert. Gedurende de pilotmaand en achteraf vullen de deelnemers een vragenlijst voor ons in. Medio juli weten we of kinderen meer zijn gaan buitenspelen met de Wanderwatch.”

Meer weten over Doe ff Gezond of de Wanderwatch?

Neem dan contact op met projectleider Wendy Schneider