Crisisorganisatie in de praktijk: massale griepvaccinatie in 2008
kort nieuws

Van 2 naar 1 crisisorganisatie

in Zuid-Holland Zuid

Een ramp of ernstig incident kan effect hebben op de hele publieke gezondheid. Voorbeelden zijn de uitbraak van de Mexicaanse griep of brand in Moerdijk. Er gaat dan een rampenscenario in werking, waarbij de crisisorganisatie wordt geactiveerd om de gezondheid van de inwoners van Zuid-Holland Zuid te beschermen. Voorheen werkten de GGD en GHOR met een aparte crisisorganisatie. Vorig jaar is een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om deze twee crisisorganisaties bij elkaar te brengen. Dit gebeurde onder de vlag van het kennisprogramma van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Coördinator Arne Mellaard: “Uit het onderzoek bleek dat één gezamenlijke crisisorganisatie tot een overzichtelijkere structuur leidt, met kortere informatie- en communicatielijnen. In de taal van de onderzoekers: één gezondheidskundige crisisorganisatie voorkomt een gefragmenteerde aanpak. De slagkracht van de betrokken gezondheidspartners neemt toe.” In september 2017 hebben de besturen van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de veiligheidsregio dan ook besloten hiertoe over te gaan. “Dankzij het harde werk van een projectgroep van beide organisaties is de ‘Crisisorganisatie GGD/GHOR ZHZ’ vanaf 1 juli 2018 een feit. Het resultaat laat mooi zien wat de impact van onderzoek kan zijn.”

Meer weten over de crisisorganisatie?

Neem dan contact op met coördinator Arne Mellaard