Samen voor gezond

Magazine

Beurs ‘Van kinderwens tot kleuter’

“Ongedwongen kennismaken”

Pagina 4

Kanjerdorp Noordeloos maakt kinderen gelukkiger

“We zochten een methode die paste bij onze visie en identiteit”

Pagina 6

Kliederen met modder in het Sterrenburgpark

“Een plek die uitnodigt om te bewegen”

Pagina 7
Onno Graafland - Kinderarts Albert Schweitzer ziekenhuis
Column

De tijd

is er rijp voor

Leefstijlverandering is een boeiend onderwerp. Of het nu gaat om de gezondheid van kinderen of van volwassenen. In mijn werk als kinderarts heb ik te maken met kinderen die last hebben van de rook van hun ouders. Ook “derdehands” roken speelt een rol; de rook die om een roker heen hangt. Kinderen van rokers hebben vaker aandoeningen als oorontstekingen en hoestklachten. Het begint zelfs al in de couveuse. Ook is aangetoond dat sommige meerokende kinderen al verschijnselen van een nicotineverslaving beschrijven. We begeleiden bij ons in het ziekenhuis, samen met onder andere de GGD, ook zwangeren in een kwetsbare positie. Als deze aanstaande moeders ook nog roken, hebben de kinderen een extra lastige start.

“Er valt dus veel winst te behalen in het rookvrij maken van de omgeving van een kind”

Ik liep er zelf tegenaan, dat een zwangere hier sowieso door een haag van rokers voor de ingang van het ziekenhuis moet. Daar zijn mijn ambities begonnen om het hele ziekenhuis, inclusief buitenruimte, rookvrij te maken. Ik heb mezelf ambassadeur gemaakt van de taskforce Rookvrije Start. En ik heb mijn ambities in krant en op landelijke televisie uitgesproken. De tijd is er rijp voor. Iedereen weet zo onderhand wel: roken is niet goed voor jou en je omgeving. Je geeft een slecht voorbeeld. Als je het rokers vraagt, willen de meesten stoppen, maar weten ze vaak niet hoe.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Marita Rodrigues
Aletta Dirks in een van de schakelklassen
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Mentale weerbaarheid

Preventieve interventies succesvol

in regionale schakelklassen Oud Beijerland

Bij CBS De Hoeksteen in Oud-Beijerland krijgen kinderen van statushouders les in twee regionale schakelklassen. Ter versterking van hun mentale weerbaarheid namen ze deel aan interventies van Indigo Preventie. Leerkrachten en trainers zijn enthousiast. “Als je beseft wat deze kinderen hebben meegemaakt, begrijp je het belang van de interventies.”

“Kinderen ervaren spelenderwijs dat zij gevoelens mogen delen”

“Sinds schooljaar 2016-2017 hebben we hier twee regionale schakelklassen voor kinderen van statushouders uit de hele Hoeksche Waard,” vertelt Aletta Dirks, leerkracht op CBS De Hoeksteen in Oud-Beijerland en coördinator van de schakelklassen. “Deze kinderen volgen de gebruikelijke lesuren van de basisschool, maar krijgen extra taalonderwijs. Dat gebeurt via een speciaal taalprogramma dat 40 weken duurt. Als de kinderen de bijbehorende toetsen gehaald hebben, stromen ze uit naar een basisschool in de eigen gemeente. De regionale schakelklassen blijken een schot in de roos, met dank aan de samenwerkende gemeentes die dit mogelijk hebben gemaakt.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Judith Bouwmeester
Lid van de projectgroep - Bertine met haar dochter
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Opvoeden en gezondheid

Beurs

‘Van kinderwens tot kleuter’

Bij ouders en aanstaande vaders en moeders de bekendheid vergroten van informatie over zwangerschap, veilig en gezond opgroeien en alles wat daarbij komt kijken. Dat is het voornaamste doel van de beurs “Van kinderwens tot kleuter” op zaterdag 20 oktober bij het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Daarnaast kunnen (aanstaande) ouders kennismaken met elkaar en met zorgorganisaties. In de aanloop naar de beurs is er al een positieve spirit ontstaan.

“Onderzoek maakte duidelijk”, licht initiatiefneemster Judith Bouwmeester van de GGD de aanleiding toe”, “dat zwangere vrouwen en jonge ouders in de Hoeksche Waard behoefte hebben aan informatie en onderlinge contacten over onderwerpen als zwangerschap, geboorte, voeding, beweging, weerbaarheid, gezond en veilig opgroeien.”

“Ik zou graag zien dat jonge ouders meer geholpen worden”

Uiterste best

“Er zijn al best veel mogelijkheden”, vervolgt Judith, “zoals het Mama Café Hoeksche Waard en de populaire Facebookpagina Samen mama Hoeksche Waard. Maar we merken dat zowel professionals als inwoners daar lang niet altijd van op de hoogte zijn.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Projectleider Anke Nooijens
Leerplichtige jongeren op het middelbaar onderwijs
Interview

Regio

Hoeksche Waard

Thema

Schooluitval

"Elkaar nodig om jongeren

weer naar school te laten gaan"

Een verzuimmelding kan weleens gevoelig liggen. “Scholen zijn soms bang de relatie met de ouders te verstoren.” Maar meestal zijn alle partijen uiteindelijk blij met de inzet van de leerplichtconsulent, die niet alleen handhavend bezig is, maar vooral ook meedenkt en waar mogelijk adviseert. Zo draagt het team leerplicht, net als de teams publieke gezondheid, bij aan preventie. Vandaar ook dat beide teams steeds meer met elkaar optrekken.

De leerplichtconsulenten van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn onderzoeker en adviseur tegelijk. “Wij willen een vertrouwde en objectieve partner zijn voor zowel de ouders en de school als de ketenpartners. We hebben elkaar nodig om tot resultaat te komen.” Iedere subregio in Zuid- Holland Zuid heeft zijn eigen leerplichtsconsulenten op locatie. Elza Zijlmans en Astrid van der Poorten zijn dat voor de scholen en jongeren in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waard kent een heel eigen cultuur. “Het duurde even voordat wij als partner werden gezien. Mensen lossen hun problemen hier graag zelf op.”

Wettelijk

Een leerplichtconsulent werkt vanuit een wettelijk kader en houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet. Dat houdt in: erop toezien dat leerplichtige kinderen staan ingeschreven op school,

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Anneke Westers
Leerkracht Geerte en directeur Wico bij ‘hun’ kanjertegel
Interview

Regio

Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Thema

Weerbaarheid

Kanjerdorp Noordeloos

maakt kinderen gelukkiger

Naast vakken als rekenen, taal en spelling vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarom kozen we voor de Kanjeraanpak. Deze verspreidt zich inmiddels over de lokale samenleving en heeft als belangrijkste resultaat dat het de kinderen een stukje gelukkiger maakt. Leerkracht Geerte Kooijman en directeur Wico Blokland van School met de Bijbel Noordeloos vertellen over de methode die het dorp inmiddels tot Kanjerdorp maakte. 

“We zochten een methode die paste bij onze visie en identiteit en kwamen uit bij de Kanjertrainingen’, vertelt leerkracht Geerte Kooijman. “Alle collega’s worden sinds 2007 getraind en samen met onze leerlingen werken we sindsdien aan zaken als wederzijds respect, elkaar vertrouwen en elkaar helpen. Hoewel je vooral naar de langere termijn moet kijken, is het mooi om te zien dat alle kinderen het eigenlijk altijd snel oppakken.”
“Het gaat ons niet alleen om de cijfers die leerlingen halen”, vult directeur Wico Blokland aan. “Het gaat er vooral om dat zij zich op sociaal en emotioneel vlak goed voelen. Als dat in orde is, zie je dat terug in hun prestaties.”

 

“We zochten een methode die paste bij onze visie en identiteit en kwamen uit bij de Kanjertrainingen”

Lees verder
Boomstammen sjouwen en bootcampen is de trend
Interview

Regio

Drechtsteden

Thema

Gezonde leefomgeving

Kliederen met modder

in het Sterrenburgpark

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gelukkig steeds vaker ook ‘gezondheid’ als belangrijke waarde meegenomen. Zo ook bij de herinrichting van het Sterrenburgpark in Dordrecht. De wateroverlast moest aangepakt worden. Een mooie kans om met allerlei partijen na te denken over het aantrekkelijker maken van het park. De GGD was ook betrokken, en keek vooral door de bril van preventie en gezondheid naar de mogelijkheden.

“In onze Dordtse ‘city deal’ hebben wij afspraken gemaakt over de belangrijke waarden van groen en water”, vertelt wijkmanager Peter van der Linden. “Voor de herinrichting van het Sterrenburgpark hebben we daarom diverse partijen in de omgeving gevraagd: wat betekent het park voor jullie? Hoe zou je er gebruik van willen maken? Dat gaf heel veel positieve reacties.”

“Hoe kunnen we een natuurlijke en waterrijke plek creëren die uitnodigt om te spelen en te bewegen?

Wateroverlast benutten

“Een bepaald deel van het park staat na regen soms flink blank. Voor de oplossing daarvan zijn we gaan ‘omdenken'”, vertelt Peter. “Studenten bedachten: als we het geld nu eens niet stoppen in drainage-buizen, maar dat water juist benutten door een waterrijke speelplek te creëren?

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Buiten spelen stimuleren

Lees verder

Samen de gezondheids agenda vullen

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Alcohol en je puberende kind

Lees verder

Van 2 naar 1 crisis organisatie in Zuid-Holland Zuid

Lees verder

Meer nieuws?

Houd actueel nieuws in de gaten op:

dienstgezondheidjeugd.nl

Beurs van kinderwens tot kleuter

Lees verder

Eric Corton speelt 'Ma' met inleiding GGD

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ, AmaiAmai Dordrecht
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht
Fotografie: Ronald van den Heerik en Marcel Sluiter

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Privacy

Deze website gebruikt alleen geanonimiseerde cookies om het aantal
bezoekers te tellen en de website op basis daarvan te verbeteren.
Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Klik hier voor meer informatie.

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, betere kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.