Kort nieuws

Pilot valpreventie

in Papendrecht

Dit voorjaar zijn verschillende partijen in Papendrecht bij elkaar gekomen voor een startbijeenkomst over valpreventie.

Vanuit een pilot gaan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apothekers, huisartsen, welzijnsmedewerkers, medewerkers van zorginstellingen, wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraar, gemeente en GGD werken aan een gezamenlijke aanpak. Tijdens de startbijeenkomst zijn ideeën gedeeld, is de stand van zaken besproken en een werkgroep gevormd.

De diverse partijen gaan samenwerken om de juiste doelgroep te bereiken, valpreventietrainingen aan te bieden en als vervolg daarop aan te zetten tot structureel bewegen. Een valpreventietraining is onder andere gericht op het ontwikkelen van fysieke kracht en de invloed van de omgeving. De ervaringen die in Papendrecht worden opgedaan zullen benut worden om ook in andere gemeenten een integrale aanpak valpreventie te ontwikkelen.

Meer weten? Neem contact op met adviseur publieke gezondheid Mariska Duijvelshoff.