Kort nieuws

Mini-congres

voor peuterspeelzalen en kinderopvang

Je bent van harte welkom op vrijdagmiddag 29 september 2017

De Dienst Gezondheid & Jeugd en verschillende partners nodigen peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties in de regio uit voor een inspirerend mini-congres.