Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Jessie Wagemakers
Marianne voor museum
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Positieve gezondheid

‘Het werk van een gek’

Ouderen uit hun isolement

In de week van 25 september staat Zuid-Holland Zuid in het teken van ‘positieve gezondheid’. Deze brede kijk op gezondheid gaat uit van wat iemand wél kan, en vormt een inspirerend uitgangspunt bij de preventietaak van de GGD. Stichting Drechtzorg, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ en de GGD roepen organisaties in de hele regio op om in de Week van de positieve gezondheid activiteiten rond het thema te organiseren. Een mooi voorbeeld is het workshopprogramma ‘Kunst maakt de mens’ van het Dordrechts Museum.

“Kunst heeft een bewezen positief effect op jong en oud. Het draagt bij aan het gevoel van welzijn en een prettig leven, net als muziek de hersenen traint”, vertelt medewerker educatie Marianne Verhoork. Dat bracht het museum ertoe ‘Kunst maakt de mens’ aan te bieden.

Kunst voor iedereen

“Er komen veel actieve ouderen naar het museum”, vertelt Marianne.“Maar er is ook een grote groep die niet met kunst is opgegroeid, of fysiek niet in staat is naar een museum te gaan. Het workshopprogramma ‘Kunst maakt de mens’, ontwikkeld door het Van Gogh Museum, speelt hierop in. “Het brengt ouderen in wijken, buurten en instellingen in aanraking met Vincent van Gogh. Deelnemers delen wat ze van hem weten, wat ze van zijn werk vinden. En gaan ook creatief aan de slag, met voorwerpen van de schilderijen van Vincent van Gogh, zoals de zonnebloemen. Ze leren bijvoorbeeld iets natekenen en hoe je kleuren gebruikt.”

Van Gogh in Dordt

Het programma van het Van Gogh Museum bleek een groot succes. “Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers geactiveerd werden en de interesse voor kunst en cultuur werd aangewakkerd. Ze gaven ook aan te genieten van het gezelschap van anderen.” De positieve resultaten waren aanleiding om er een landelijk project van te maken. Steden en musea met een link met Vincent van Gogh doen mee. “In 1877 woonde Van Gogh drie maanden in onze stad. Hij bezocht toen heel vaak het Dordrechts museum. Hij was gefascineerd door christelijke kunst, vooral die van de Dordtse schilder Ary Scheffer. Er hangt hier ook een – kwetsbare, en daarom niet altijd tentoongestelde – tekening uit de aardappeletersperiode.” Dordrecht kon dus niet achterblijven en haakte ook aan bij het Van Gogh project.

“Het activeert ouderen en wakkert de interesse voor kunst en cultuur aan”

Leuke discussies

De Dordtse variant van ‘Kunst maakt de mens’ heeft nu een keer of vijf plaatsgevonden. “Na een oproep in de nieuwsbrief van Drechtzorg hebben zich verschillende instellingen aangemeld. Iedereen is heel enthousiast, deelnemers en betrokken professionals. Het is echt iets anders en nieuws. Je merkt dat het ouderen uit hun isolement haalt en een stukje ontwikkeling biedt. Zowel inhoudelijk als praktisch spreekt het mensen aan. Iedereen kent Van Gogh en vindt er iets van. De een noemt zijn schilderijen ‘het werk van een gek.’ De ander ziet hem als vakman. En heeft hij nou echt zijn oor afgesneden? Er ontstaan ontzettend leuke discussies.”

Vervolg

Ook in de Week van de positieve gezondheid staat ‘Kunt maakt de mens’ op het programma. Het project draait nu nog op subsidie van het Van Gogh Museum. “We zijn met Drechtzorg en de GGD aan het kijken hoe we na september 2017, als de subsidie stopt, verder gaan. Ook andere steden en musea zijn daar over na aan het denken. Maar gezien het succes van de workshop heb ik er alle vertrouwen in dat we er een vervolg aan kunnen geven.”

 

“We gaan er zeker een vervolg aan geven”

Jessie Wagemakers, beleidsadviseur bij de GGD:

“Kunst maakt de mens’ is bij uitstek een voorbeeld van inzetten op positieve gezondheid. Wat kan iemand wel, waar liggen mogelijkheden? Het zou geweldig zijn als er in de regio een beweging op gang komt waarbij we ons hier steeds meer op richten. Daarom organiseren we de Week van de positieve gezondheid. Organisaties met een goed initiatief binnen dit thema, kunnen hun activiteit aanmelden. Ook is er de mogelijkheid mee te doen aan het kick-off ontbijt of de masterclass.