Kort nieuws

Iets minder rokers

in Zuid-Holland Zuid

Woensdag 31 mei jl. was jaarlijkse Wereld-Niet-Roken-Dag. Op deze dag worden rokers wereldwijd uitgedaagd  om – ten minste één dag – te stoppen met roken en dit vervolgens zo lang mogelijk vol te houden. Voor de GGD een mooie gelegenheid om de laatste cijfers over roken in ZHZ te publiceren. En te vertellen wat er in ZHZ gebeurt om roken terug te dringen.

“Roken is slecht voor je gezondheid. Dat hoeven we niemand meer te vertellen. Stoffen in tabaksrook, zoals nicotine, koolmonoxide en teer, zijn schadelijk”, aldus GGD-adviseur publieke gezondheid Debbie van der Linden. “Landelijk sterven jaarlijks ruim 20.000 mensen aan roken. Het veroorzaakt ernstige ziekten, hoge bloeddruk, schade aan de bloedvaten en een slechte conditie. Ook meeroken schaadt de gezondheid. Stoppen met roken resulteert binnen 24 uur al in gezondheidswinst.” In Zuid-Holland Zuid rookt 20% van de volwassenen wel eens. Landelijk is dat 24%.

Een lager percentage rokers in ZHZ dus, maar genoeg reden om op verschillende manieren in te zetten op niet-roken, zoals met lokale initiatieven en door aan te sluiten op landelijke campagnes. “Tijdens Stoptober (in de maand oktober), met landelijk ruim 53.000 stoppers in 2016, worden rokers in de hele regio op verschillende manieren aangemoedigd te stoppen. Verder zetten we in op de jeugd. Als voorbeeld: 4% van de 12 t/m 15-jarigen in ZHZ rookt minimaal wekelijks. De adviseurs Gezonde School werken samen met scholen aan rookvrije schoolterreinen. Daarnaast wordt op rookvrije sportclubs ingezet, zodat een goed voorbeeld aan kinderen wordt geven. Ook geven we voorlichting aan zwangeren over het effect van roken op het ongeboren kind. Landelijk wordt toegewerkt naar een rookvrije generatie.”