Kort nieuws

Monitor Volwassenen en Ouderen - vijf vragen aan... 

Merel Schutten

…Epidemiologisch onderzoeker

Zij heeft recent samen met haar collega’s de resultaten van 11.000 vragenlijsten verwerkt.

Wat is de monitor Volwassenen en Ouderen?

Deze lange vragenlijst valt 1 x per vier jaar steekproefsgewijs bij inwoners van 19 jaar en ouder op de mat. We willen alles weten over roken, drinken, sporten, mantelzorg en of inwoners lekker in hun vel zitten. En ook over geluidsoverlast, eenzaamheid en vitaliteit.

Hoeveel vragenlijsten zijn er ingevuld?

De gegevens van 11.000 ingevulde vragenlijsten staan inmiddels in het bestand. Ook elders in Nederland gaat de vragenlijst uit. We kunnen dus cijfers op allerlei niveaus vergelijken.

Wat doe je met die gegevens?

Alle gegevens komen in een statistisch bestand. Dan gaan we schonen en analyseren en daar komen cijfers uit, op regio- en gemeenteniveau. Daarmee gaan we naar de gemeenten met advies over wat we tegen zijn gekomen. Er is zoveel interessants in de cijfers te zien!

Weet je al iets over de resultaten?

Ik kan wel een paar voorbeelden noemen. In Oud-Beijerland wordt het meest voldaan aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (minstens 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen): zo’n 65% voldoet er aan terwijl in de regio ZHZ het gemiddelde ligt op 58%. In Zederik hebben volwassenen en ouderen het minst vaak overgewicht (46%) en in Binnenmaas het meest (58%). In ZHZ heeft 32% één of meer chronische aandoeningen, maar een grote meerderheid (71%) voelt zich daardoor niet beperkt. Voor iedere gemeente maken we een infographic met de belangrijkste resultaten.

Hoe lang ben je bezig met de monitor?

Tussen oktober 2016 en juni 2017 zijn we ermee bezig. Het is een hele klus, maar het levert zoveel op!

Ook een vraag aan Merel?