Kort nieuws

Digitaal

pesten

Voor in de agenda:
scholingsmiddagen PO en VO digitaal pesten en grensoverschrijdend gedrag

‘Hoe houden we rust in de klas?’
‘Hoe gaan we met het slachtoffer om?’

Medewerkers van het basis- en voortgezet onderwijs krijgen antwoord op deze en andere vragen tijdens de scholingsmiddagen digitaal pesten en grensoverschrijdend gedrag in het najaar. Tijdens de scholingsmiddagen wordt in verschillende workshops stilgestaan bij de risico’s van pesten en grensoverschrijdend gedrag via sociale media. Ook kansen en mogelijkheden komen aan de orde.

Wanneer?

Primair onderwijs: woensdagmiddag 25 oktober 2017, 12.00 – 16.30 uur
Voorgezet onderwijs: woensdagmiddag 1 november 2017,  12.00 – 16.30 uur

Voor wie?

Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten bovenbouw PO, mentoren leerlingbegeleiders VO, schoolmaatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en eventueel directieleden.

Kosten?

Aan de scholing zijn voor genoemde doelgroep geen kosten verbonden.

Meer weten?

Neem dan contact op met adviseur publieke gezondheid Fatima Debjani.
Scholen in de regio hebben een uitnodiging ontvangen.