Eva Dansen Wethouder - gemeente Gorinchem. Lid Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Foto Jan Volwerk
Column

Opvoeden is van iedereen

in de stad

Gezondheid betekent voor mij hetzelfde als voor ieder ander: het is de basis van je leven. En andersom: als je niet gezond bent, heb je meer om je zorgen over te maken. Dat begint bij de jeugd. In Gorinchem laten we mensen nadenken over hun voorbeeldfunctie voor kinderen.

Opvoeding is niet alleen van de ouders. Het is ook van de school en de sportclub. Iedereen in de omgeving van een kind heeft een rol in de opvoeding. Ik heb nooit gerookt waar mijn kinderen bij waren, en ik verwacht dat de sportclub ook het goede voorbeeld geeft. In Gorinchem is er een beweging ontstaan vanuit ouders. Ze vonden dat ze elkaar nodig hadden om kinderen gezond te laten opgroeien. Vele partijen hebben zich bij die beweging aangesloten. Naast de GGD zijn dat zorgaanbieders, gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen. We hebben er een naam aan gegeven: ‘It takes a village to raise a child’. Dit  is een van oorsprong Afrikaans gezegde, en we brengen het hier in de praktijk. Er gaat een grote preventieve werking van uit. En het helpt bij de bestrijding van gezondheidsverschillen. Die zullen nooit helemaal verdwijnen, maar liefst wel zoveel mogelijk. Iedereen verdient tenslotte dezelfde kansen en mogelijkheden.

“Gezondheidsverschillen zullen nooit helemaal verdwijnen, maar liefst wel zoveel mogelijk”

We hebben leuke bijeenkomsten gehad waarin partijen in onze gemeente met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is. Het valt daarbij op dat zorgaanbieders het lastig vinden een stukje van hun taak uit handen te geven aan niet-professionals. Maar je merkt dat dat een stuk makkelijker wordt als partijen elkaar kennen.

Ik ben trots op al die partijen, op wat er tot stand komt. Als gemeente hebben we slechts een faciliterende en ondersteunende rol. We nemen het niet over en laten de samenleving zijn prachtige invloed hebben.

Eva Dansen
Wethouder gemeente Gorinchem
en lid Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd