Samen voor gezond

Magazine

Vaccineren leeft in meerdere gemeenten

Betere voorlichting over fabels en feiten

Pagina 3

Gezonder door fijne leefomgeving

GGD adviseert bij inrichting
openbare ruimte

Pagina 4

Binnen no time 330 leden

Jonge moeders delen lief en leed en wisselen tips uit

Pagina 5
Eva Dansen Wethouder - gemeente Gorinchem. Lid Dagelijks Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Foto Jan Volwerk
Column

Opvoeden is van iedereen

in de stad

Gezondheid betekent voor mij hetzelfde als voor ieder ander: het is de basis van je leven. En andersom: als je niet gezond bent, heb je meer om je zorgen over te maken. Dat begint bij de jeugd. In Gorinchem laten we mensen nadenken over hun voorbeeldfunctie voor kinderen.

Opvoeding is niet alleen van de ouders. Het is ook van de school en de sportclub. Iedereen in de omgeving van een kind heeft een rol in de opvoeding. Ik heb nooit gerookt waar mijn kinderen bij waren, en ik verwacht dat de sportclub ook het goede voorbeeld geeft. In Gorinchem is er een beweging ontstaan vanuit ouders. Ze vonden dat ze elkaar nodig hadden om kinderen gezond te laten opgroeien. Vele partijen hebben zich bij die beweging aangesloten. Naast de GGD zijn dat zorgaanbieders, gemeente, scholen, kinderopvangorganisaties en sportverenigingen. We hebben er een naam aan gegeven: ‘It takes a village to raise a child’. Dit  is een van oorsprong Afrikaans gezegde, en we brengen het hier in de praktijk. Er gaat een grote preventieve werking van uit. En het helpt bij de bestrijding van gezondheidsverschillen. Die zullen nooit helemaal verdwijnen, maar liefst wel zoveel mogelijk. Iedereen verdient tenslotte dezelfde kansen en mogelijkheden.

 

“Gezondheidsverschillen zullen nooit helemaal verdwijnen, maar liefst wel zoveel mogelijk”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Epidemioloog Johan van Veelen
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Vaccineren

Betere voorlichting

over fabels en feiten vaccineren

Onlangs nog in het nieuws: de mazelenuitbraak in Europa. Dat laat weer eens zien hoe belangrijk vaccineren is. Toch daalt de vaccinatiegraad licht en zijn er steeds meer ‘kritische prikkers’. “We hebben een beter beeld nodig van de beweegredenen om wel of niet te vaccineren om daarop in te kunnen spelen met goede voorlichting.”

“Vaccinatie is naast de aanleg van riolering en verbetering van de hygiëne de beste manier om infectieziekten te voorkomen”, benadrukt GGD-arts infectieziektenbestrijding Ellen Verspui maar weer eens. “Kinderen die gevaccineerd worden maken afweerstoffen aan, waardoor ze de ziekten niet meer kunnen krijgen. Als in een land het vaccinatieprogramma plat ligt, bijvoorbeeld door oorlog of een natuurramp, zie je direct uitbraken ontstaan. Zoals met polio in Nigeria of cholera in Haïti.”

“Bij de kritische prikker lopen feiten en fabels door elkaar”

Vaccineren ter discussie

Door het wereldwijde vaccinatieprogramma is pokken uitgeroeid. Toch lijkt vaccineren meer ter discussie te staan. Landelijk daalt de vaccinatiegraad. “De regio Zuid-Holland Zuid zit van oudsher laag.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Henriëtte Jacobs
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Omgevingswet

Fijne leefomgeving

bevordert gezondheid

Met de inrichting van de openbare ruimte is het mogelijk om de gezondheid te bevorderen. Deze boodschap bracht de GGD aan de gemeente Giessenlanden, die bezig is met het opstellen van een omgevingsvisie.

De rijksoverheid werkt aan de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2019 in werking treedt. Daarmee worden maar liefst 26 wetten op het gebied van de woon-, werk- en leefomgeving vervangen. Simpelere en beter op elkaar aansluitende richtlijnen zijn het doel. De nieuwe wet verplicht gemeenten om vanaf 2018 in plaats van een structuurvisie, een omgevingsvisie te hebben. De gemeente Giessenlanden wacht niet af, maar werkte de afgelopen maanden al volop aan de visie. Tal van personen en partijen dachten mee.

GGD als gesprekspartner

“De wet beoogt een veilige en gezonde leefomgeving te garanderen. Op het gebied van gezondheid is de GGD de aangewezen instantie om mee in gesprek te gaan. Er zijn gesprekken geweest met adviseurs publieke gezondheid en medische milieukunde. Zij hebben hun aanbevelingen voor de omgevingsvisie op papier gezet’’, vertelt Lida Bode, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de gemeente Giessenlanden.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Judith Bouwmeester
Judith Bouwmeester en Ché Verkerk bespreken een post op Samen Mama Hoeksche Waard. Ché’s dochtertje Bhodi kijkt toe (foto Jan Volwerk)
Interview

Subregio

Hoeksche Waard

Thema

Kwetsbare zwangeren

Facebookpagina voor moeders

schot in de roos

De facebookpagina Samen Mama Hoeksche Waard ging eind vorig jaar online en heeft inmiddels ruim 330 leden. Zij wisselen tips en informatie uit, delen lief en leed en ondernemen leuke dingen.

Ché Verkerk (24) uit Numansdorp is de drijvende kracht achter het online platform. De moeder van de 15 maanden oude Bhodi was fan van de facebookpagina Samen Mama Nederland. De Hoeksche Waard kon wel een eigen versie gebruiken, vond ze. “Sinds de geboorte van Bhodi zat ik veel thuis en had ik geen idee wat er in de Hoeksche Waard te doen is voor moeders en kinderen.’’

“Er staan veel foto’s van kinderen op de facebookpagina, dus het moet een veilige omgeving zijn’’

Nieuwe wegen

Judith Bouwmeester, adviseur publieke gezondheid van de GGD in de Hoeksche Waard, was juist op zoek naar nieuwe wegen om zwangere vrouwen, hun partners en jonge moeders als Ché te bereiken. Zij vormen een van de kwetsbare groepen waarop de GGD zich richt.

Lees verder

Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Jessie Wagemakers
Marianne voor museum
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Positieve gezondheid

‘Het werk van een gek’

Ouderen uit hun isolement

In de week van 25 september staat Zuid-Holland Zuid in het teken van ‘positieve gezondheid’. Deze brede kijk op gezondheid gaat uit van wat iemand wél kan, en vormt een inspirerend uitgangspunt bij de preventietaak van de GGD. Stichting Drechtzorg, de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ en de GGD roepen organisaties in de hele regio op om in de Week van de positieve gezondheid activiteiten rond het thema te organiseren. Een mooi voorbeeld is het workshopprogramma ‘Kunst maakt de mens’ van het Dordrechts Museum.

“Kunst heeft een bewezen positief effect op jong en oud. Het draagt bij aan het gevoel van welzijn en een prettig leven, net als muziek de hersenen traint”, vertelt medewerker educatie Marianne Verhoork. Dat bracht het museum ertoe ‘Kunst maakt de mens’ aan te bieden.

Kunst voor iedereen

“Er komen veel actieve ouderen naar het museum”, vertelt Marianne. “Maar er is ook een grote groep die niet met kunst is opgegroeid, of fysiek niet in staat is naar een museum te gaan. Het workshopprogramma ‘Kunst maakt de mens’, ontwikkeld door het Van Gogh Museum, speelt hierop in. “Het brengt ouderen in wijken, buurten en instellingen in aanraking met Vincent van Gogh. Deelnemers delen wat ze van hem weten, wat ze van zijn werk vinden. En gaan ook creatief aan de slag, met voorwerpen van de schilderijen van Vincent van Gogh, zoals de zonnebloemen. Ze leren bijvoorbeeld iets natekenen en hoe je kleuren gebruikt.”

Lees verder

Vragen over dit thema?

Adviseur Debbie van der Linden
Tijdens de voedingsworkshop kwam het lezen van etiketten aan bod
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Voeding en beweging

Er valt wat te halen

op het gebied van voeding

Gezonder leven willen we allemaal wel. Maar hoe pak je dat aan? Deelnemers aan de voedingsworkshop voor 60-plussers in Groot-Ammers kregen een duwtje in de goede richting.

De workshop op 10 april was een initiatief van Annika Jabroer, beweegcoach senioren bij zorgaanbieder Present en bij Molenwaard Actief, een project van de gemeente Molenwaard. “Vorig jaar heb ik een wandelgroep opgezet voor mensen uit de wijk en bewoners van woonzorgcentrum Hof van Ammers. Met name de groep uit de wijk had belangstelling voor een voorlichting over voeding.”

“Ook op het mentale vlak leveren gezonde voeding en beweging positieve effecten op; het verkleint de kans op een depressie en zorgt voor een goed humeur”

Ruimte voor initiatieven

Bij Annika borrelde het idee op om een workshop over dit thema te organiseren. Ze zocht contact met Debbie van der Linden, adviseur publieke gezondheid bij de GGD. “Ik weet dat de GGD inzet op het versterken van initiatieven om ouderen vitaal en gezond te houden”, zegt Annika.

Lees verder
Nieuws

Regio

Zuid-Holland Zuid

Scholings-middagen digitaal pesten

Lees verder

Vijf vragen aan Merel over de gezondheids-monitor

Lees verder

Wat doet de GGD nog meer?

Je ziet het hier

Roken in Zuid-Holland-Zuid

Lees verder

Valpreventie

Lees verder

Gezonde beloning na avondvier-daagse

Lees verder

Mini-congres kinderopvang

Lees verder

Masterclass Positieve gezondheid

Lees verder
Colofon

‘Samen voor gezond’ is een uitgave van het team publieke gezondheid van de GGD ZHZ, onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Het magazine verschijnt twee tot vier keer per jaar.

Tekst- en beeldredactie: GGD ZHZ, AmaiAmai Dordrecht
Vormgeving: AmaiAmai, Dordrecht

Vragen over deze uitgave?‪

communicatie@dienstgezondheidjeugd.nl‬

GGD/Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht
078 – 770 85 00

www.dienstgezondheidjeugd.nl
www.facebook.com/dienstgezondheidjeugd
‪www.twitter.com‬/ggdzhz

Betere gezondheid, voldoende veerkracht, betere kansen. Daar zet de GGD ZHZ zich voor in. Onze teams publieke gezondheid werken lokaal samen met gemeenten, partners en inwoners om leefstijl en leefomgeving te verbeteren.