Vragen over dit thema?

Beleidsadviseur Jessie Wagemakers
Interview

Regio

Zuid-Holland Zuid

Thema

Positieve Gezondheid

Veerkracht in plaats

van beperkingen

Ruim 20 organisaties zijn in de Week van de Positieve Gezondheid een regionetwerk gestart voor een ‘Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid’. Het netwerk gaat aan de slag met het opstellen van een gezamenlijke preventie-agenda. Zorgbelang is één van de aangesloten organisaties. “Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel waarmee mensen hun leven zin kunnen geven.”

In de week van 25 t/m 30 september hebben veel professionals in de regio voor het eerst of op een verdiepende manier kennisgemaakt met het begrip Positieve Gezondheid. Bij de aftrap van de Week van de Positieve Gezondheid ondertekenden 20 organisaties een pledge. Zij vormen nu een Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid. Het doel is gezamenlijk meer te gaan werken vanuit het concept positieve gezondheid. Met een preventie-agenda geven zij de transformatie naar meer preventie en eigen kracht gezamenlijk vorm. De organisaties hebben zich hiermee ook aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ verbonden.

Gezondheid als middel

Zorgbelang is één van de partners in het netwerk. Zorgbelang zet zich in voor een betere aansluiting van het aanbod van zorgaanbieders, zorgfinanciers en overheden op de mogelijkheden, behoeften en wensen van patiënten, cliënten en burgers. Projectleider Mariëtte Teunissen kan zich helemaal vinden in de begrippen ‘Vitaal en Veerkrachtig’. “Het sluit perfect aan bij ons gedachtegoed en onze werkwijze. Het gaat er tenslotte om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en regisseur te laten zijn over hun eigen gezondheid. Gezondheid is overigens niet een doel op zich. Het is een middel dat ervoor zorgt dat mensen kunnen doen wat zij belangrijk vinden, namelijk dat wat hun leven zin geeft.” De werkwijze van Zorgbelang sluit nu al naadloos aan bij de uitgangspunten in de pledge die is ondertekend. “We stellen de vraag: wat kun je wel? De kunst is het oplossend vermogen van mensen aan te spreken. Wat is voor hem of haar belangrijk? Laat hen daar zelf naar op zoek gaan, al dan niet ondersteund door anderen. Alleen dan kun je een vitaal en veerkrachtig leven leiden.”

“Het cliëntperspectief maken we zichtbaar en invoelbaar’’

Het perspectief van de patiënt of cliënt is leidend voor Zorgbelang. En dat ziet Mariëtte ook als haar inbreng in het netwerk. “Ik wil het perspectief van de patiënt of cliënt graag zichtbaar en invoelbaar maken. Meedenken, adviseren en reflecteren vanuit de leefwereld van mensen. Daar zit onze kennis en ervaring. We betrekken daar inwoners uit de regio bij, cliënten- en adviesraden, patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Om steeds de ‘systeemwereld’ naar de leefwereld van inwoners te vertalen.” Zorgbelang gaat onder andere workshops organiseren voor inwoners en ook voor professionals uit het netwerk, over eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijke besluitvorming.

“De kunst is het oplossend vermogen aan te spreken’’

Netwerk

De volgende partijen zijn op dit moment aangesloten bij het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid: Stichting Drechtzorg, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD), Zorgbelang Zuid-Holland, Verbindingsarchitect, Da Vinci College, Avres, Leger des Heils ZWN, SamenDoen, Rivas, De Lange Wei, gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (Zederik, Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam), de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Jessie Wagemakers van Drechtzorg, een van de initiatiefnemers: “Het netwerk blijft groeien. Op 31 mei 2018 zullen de aangesloten partijen delen waar ze staan en welke ideeën en plannen er zijn. Ik verwacht dat er dan ook weer nieuwe organisaties zullen aansluiten bij het netwerk.” Naast Stichting Drechtzorg zijn ook Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD) trekker van het netwerk.

Interesse om aan te sluiten bij het netwerk? Neem dan contact op met Jessie Wagemakers

Alles is gezondheid…  is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen gezamenlijke acties afspreken om een beweging op gang te brengen die moet leiden tot een gezonder en vitaler Nederland.