Vragen over dit thema?

Projectleider Debbie van der Linden
Interview

Subregio

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Thema

Gezonde leefstijl

Samen werken aan

positief opgroeiklimaat

Een kind opvoeden doe je als ouders niet alleen. Scholen, sportclubs, zorgaanbieders en vele, vele partijen meer spelen een rol in de ontwikkeling van het kind. In Gorinchem is het initiatief ‘It Takes a Village’ ontstaan waarin al die partijen – inclusief de ouders! – samen werken aan een gezond en inspirerend opgroeiklimaat.

Er is zo veel literatuur, er zijn zo veel methoden, er zijn zo veel professionals. En toch spring je als ouder in het diepe als je begint met de opvoeding van je kind. “Je moet overal opleidingen voor volgen, maar in het ouderschap stap je – met de beste intenties – over het algemeen vrij onvoorbereid. Toen ik zelf moeder werd, vroeg ik me af: hoeveel impact hebben bepaalde opmerkingen en interacties op mijn zoon? Wat zit erachter als een kind een keer krijsend op de grond ligt en hoe ga je om met zulke situaties?”

Het was voor Nanda van der Boom reden om in 2010 de LimonadeBrigade op te richten in woonplaats Gorinchem. De LimonadeBrigade werd sindsdien een begrip in de stad, als ontmoetingsplaats voor ouders om kennis en ervaringen te delen en om leuke contacten op te doen. Centraal in bijeenkomsten en activiteiten staat steevast de groei en ontwikkeling van het kind. “We zetten in op een mindset die uitgaat van het laten opbloeien van kinderen en stappen af van het redeneren vanuit problemen.”

It Takes a Village

De LimonadeBrigade zocht altijd de samenwerking met opvoedprofessionals, maar Nanda ontdekte: “Ouders en professionals spreken vaak een andere taal als ze samen rond de tafel zitten en ze hebben regelmatig verschillende behoeften, zowel praktisch als beleidsmatig. Daarom hebben we in Gorinchem een nieuw platform opgericht: It Takes a Village. Daarin willen we álle partijen laten samenwerken die een rol (kunnen) spelen in de opvoeding en ontwikkeling van een kind.” De naam is naar het Afrikaanse gezegde ‘It takes a village to raise a child’ en dat is ook het uitgangspunt van het initiatief: alle partijen die rondom een kind staan, inclusief de ouders, laten samenwerken aan een positief opgroeiklimaat. “Elk kind de kans geven om uit te groeien tot een krachtig, mooi mens’’, zo verwoordt Nanda van der Boom het doel.

“Elk kind de kans geven om uit te groeien tot een krachtig, mooi mens’’

Verbindende rol GGD

Het netwerk is groot: ouders, scholen, wijkteams, consultatiebureaus, de bibliotheek, jeugd- en jongerenwerk, Humanitas, sportverenigingen, kraamzorg, wijkverpleging, Syndion, de Voedselbank, zzp’ers in zorg- en welzijnswerk, de gemeente; ze hebben zich allemaal, in meer of mindere mate, aangesloten bij It Takes a Village. Meer dan tweehonderd mensen zijn er actief bij betrokken.

De GGD speelt in dat netwerk een verbindende en faciliterende rol. “Een groep ouders heeft het Pubercafé opgezet”, zo schetst Nanda die rol. “Er is een succesvolle pilot geweest in september en in november had het tweede Pubercafé groepsdruk als thema. De GGD helpt met de invulling van het programma en met het vinden van sprekers. Voor de ouders is dat natuurlijk heel fijn, want zelf hebben zij dat netwerk of die kennis niet.”
“De GGD heeft heel veel te bieden bij dit soort initiatieven. Dankzij It Takes a Village ontdekken ook de andere professionals dat; een mooie bijkomstigheid.”

Samenwerkingsplatform

Deze maand wordt een nieuw online samenwerkingsplatform gelanceerd. Daar krijgen zowel ouders als professionals de mogelijkheid om samen te werken, elkaar vragen te stellen en vinden ze een overzicht van activiteiten die worden georganiseerd.
“Dit platform is vooral op de professionals gericht terwijl de LimonadeBrigade vooral voor de ouders is”, zegt Nanda. “Op een gegeven moment moet de samenwerking zo goed zijn dat de beide platforms bij elkaar komen.”

Nanda van der Boom hoopt het concept van It Takes a Village op meerdere plaatsen neer te zetten. “Meestal worden professionals pas ingeschakeld als er problemen zijn. Nu werken we allemaal samen aan een positief opvoedklimaat om groei en ontwikkeling te stimuleren. Dat is een hele andere mindset.”
“De GGD ziet dat die behoefte ook leeft in andere gemeenten en kan een aanjagende rol spelen in het opzetten van meer ‘villages’. Het zou fantastisch zijn als we de brede regio van de GGD kunnen benutten om de succesverhalen naar andere gemeenten over te kunnen brengen.”

Meer weten of ook met It Takes a Village aan de slag? Maak dan verbinding met nanda@verbindingsarchitect.nl.